Wijknieuws

Aan alle geinteresseerden in de hondenspeelweide,

Op woensdag 31 oktober vindt een bijeenkomst plaats in CBS de Hoeksteen om met u in gesprek te gaan over uw ervaringen met de hondenspeelweide. De bijeenkomst begint om 19:30 uur. Belangstellenden zijn welkom. Graag aanmelden via info@dehofsteden.nl.

De resultaten van de enquete vindt u hieronder.

Het bestuur van Wijkbelangenvereniging 'De Hofsteden'.


Op 16 juni 2016 is de hondenspeelweide in gebruik genomen. Wij hebben u gevraagd naar uw ervaringen: bent u er blij mee? Of ervaart u juist overlast?

18 personen hebben de online enquête ingevuld (die reacties zijn als eerste in vet gegeven).  8 omwonenden hebben de enquete ingevuld (die reacties zijn als tweede gegeven, onderstreept).

Maakt u gebruik van de hondenspeelweide?

 • Ja 13   1
 • Nee (ga dan door naar vraag 3) 5  7

1. Hoe vaak maakt u gebruik van de hondenspeelweide?

 • Dagelijks 5
 • Wekelijks 4
 • Maandelijks 3
 • Zelden 0
 • Anders, namelijk: 2x geweest; om een beeld te krijgen

 2. Wat vindt u van de locatie van de speelweide?

 • Goed 15  1
 • Kan beter, namelijk: 3, hoort niet in een woonwijk (2x) ;     7, niet te dicht bij de woningen.

 3. Ervaart u overlast op de speelweide?

 • Ja, want   2, nog meer hondepoep (2x) en 1x meer lawaai; 7, geblaf en hard praten door hondenbezitters; gebruik weide buiten openingstijden
 • Nee  16  1

 4. In welke wijk bent u woonachtig?

 • De Hofsteden 6  8
 • De Vijfde Verloting 5
 • Anders, namelijk : Centrum / basisschool De marke  Zudden industrieterrein haarveld’, Oudgenoegstraat Roderveld; Hullen wijknieuw RodenMiddenveld

Ervaringen met de speelweide

5. Vindt u de speelweide netjes?

 1. Ja, 16   5
 2. Nee, want hondepoep (1x) ; onverzorgd; entourage en afwerking past niet in een woonwijk

6. Wordt de speelweide goed onderhouden?

 1. Ja 15   5
 2. Nee, want  3 1x diepe kuilen erg gevaarlijk  2, wordt niet onderhouden; langs de afrastering staat het onkruid hoog

7. Ervaart u een toename van het gebruik van de hondenspeelweide?

 • Ja 7  4
 • Nee 2  2
 • Geen idee 9  2

8. Ervaart u overlast van de speelweide?

 • Ja, waarover ervaart u overlast? 2 lawaai en hondenpoep 7 geblaf en geluidsoverlast
 • Nee, ga door naar vraag 11   16  1

9. Heeft u suggesties om de overlast te verminderen?

2x verplaatsen  verplaatsen; beperken openingstijden; tijdslot; gebruikers duidelijk maken dat omwonenden last ervaren; verwijderen banken, alleen voor bewoners Hofsteden; geen speelplaats.; kinderen onder de 12 jaar alleen met begeleiding

10. Bent u bereid te helpen bij het onderhouden van de speelweide?

 • Ja 7
 • Nee, want 8    10

Hoe tevreden bent u met de hondenspeelweide? Wilt u dit met een cijfer aangeven? 1 slecht en 10 zeer goed 

1----------2---------3---------4---------5----------6---------7----------8--------9-------10

2                                      1                                      3            5          3         4
3                        1          1          1             1                                      1          

 

11. Verbetersuggesties zijn altijd welkom? Heeft u nog ideeën? Laat het ons weten!

Zou mooi zijn als poep buiten de speelweide wordt opgeruimd door eigenaar, BV op groen bij bushalte. Veel reizigers stappen door het gras.  Stalen hekwerk; Groter maken. Er kan nog een stuk aan de achterzijde worden gebruikt. Meer zelfwerkzaamheid door de gebruikers. Er staat teveel onkruid op de boomwallen. Als een hond kuilen graaft zou de eigenaar ook de kuilen weer dicht moeten maken, dit voorkomt blessures door bv in de kuil te stappen.


Wenst u contact over deze enquête, stuur ons een mail op info@dehofsteden.nl Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Geachte gebruiker hondenspeelweide,

In september willen wij met u in gesprek over de hondenspeelweide. Voor het voortbestaan van de weide is het van groot belang dat we met u in gesprek gaan. Wilt u ons mailen zodat wij u rechtstreeks uitnodigen of deze website regelmatig raadplegen voor de datum en tijd en locatie waarop dit gesprek plaatsvindt?

Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u deze via mail stellen: info@dehofsteden.nl.  In verband met de vakantie kan een antwoord wat langer op zich laten wachten.

Met vriendelijke groet, 

Bestuur wbv de Hofsteden

Sinds 16 juni 2016 is de hondenspeelweide in gebruik genomen. Wij hebben daarover een enquête gehouden via onze site. Wij zullen u op termijn over de resultaten informeren.

Het is niet meer mogelijk de enquête in te vullen.

Hartelijk bedankt voor u inbreng.

Het bestuur van Wijkbelangenvereniging ‘De Hofsteden’

 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering!

Alle leden van onze vereniging zijn van harte welkom op de algemene leden vergadering die wordt gehouden op 21 maart 2017 in dorpshuis Nijroon in Nieuw-Roden, 20:00 uur. Op onze site vindt u het jaarverslag over 2016 en de agenda van de jaarvergadering 2017.

Lentekriebels? Schoonmaakactie: zwerfafval opruimen

Wij organiseren op zaterdag 25 maart een grote schoonmaakactie in de wijk. We rekenen op veel actieve buurtbewoners, jong en oud. We gaan met een aantal ploegjes door de wijk om zwerfvuil op te ruimen. De gemeente zorgt voor grijpers, afvalzakken, hesjes en handschoenen.

Op zaterdag 25 maart vanaf 9:30 uur verzamelen in CBS De Hoeksteen (Slangenborg).

Opruimen hondenpoep!

Geachte hondenbezitter: wilt u de uitwerpselen van uw hond opruimen? Ook op de veldjes? Dan staan de schoonmakers op 25 maart niet in de drol van uw hond!

Activiteiten 'Omzien naar elkaar'.

Afgelopen jaar zijn wij gestart met activiteiten in het kader van omzien naar elkaar. Heeft u ideeën over dit onderwerp wilt u ze ons melden?

Informatie over bovenstaande activiteiten en opgave voor de schoonmaakactie via mail: info@dehofsteden.nl of telefonisch op 050-5013826.