Wijknieuws

Beste allen, 

Zoals bekend heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen zich de laatste maanden gebogen over verschillende onderwerpen betreffende de schade-afhandeling vanwege bodembeweging in het Groningenveld en de gasopslag Norg. Wij hebben recent besluiten genomen over wijzigingen in de schadeafhandeling. Hier een korte weergave van de belangrijkste besluiten: 

Vaste vergoeding van €5.000 voor 200.000 adressen

Het IMG past de schadeafhandeling op onderdelen aan en komt met een vernieuwde aanpak. Op circa 200.000 adressen komt er de keuze voor een vaste vergoeding van €5.000. Het is bedoeld voor eenvoudige, kleine schades, ook in het noordelijk deel van de van de gemeente Noordenveld. Zo ontstaat er meer capaciteit voor afhandeling van complexere dossiers. 

Beoordelingsmethodiek geactualiseerd en verfijnd
Voor de huidige maatwerk aanpak met schade-opname en een advies over de schade door een onafhankelijke deskundige wordt de beoordelingsmethodiek geactualiseerd en verfijnd. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals omgaan met diepe bodemdaling, verergering van schade, mestkelders en zettingsschade. 

Diepe bodemdaling en – bodemstijging
Voor het gebied waarin enkel diepe bodemdaling en -bodemstijging plaatsvindt is het volgende besloten: 

  • Diepe bodemdaling die in het Groningenveld en bij de gasopslag Norg plaatsvindt, leidt niet direct tot schade aan gebouwen.
  • Wel kan het bij uitzondering indirect tot schade leiden. Voor schademeldingen die in het oorspronkelijke effectgebied liggen van diepe bodemdaling, gaan we de komende maanden bepalen of er sprake is van een dergelijke uitzonderingssituatie.
  • Als na dat onderzoek blijkt dat er geen indirecte en geen directe schade kan zijn ontstaan door diepe bodemdaling bij een woning, dan wordt de aanvraag tot schadevergoeding voor die woning afgewezen. Het wettelijk bewijsvermoeden is er immers niet meer van toepassing en schade door mijnbouw is uitgesloten.

Inwoners in de gemeente Noordenveld waarvan de schadeafhandeling is stilgelegd, ontvangen de komende dagen een brief waarin zij geïnformeerd worden over de verdere afhandeling van hun schademelding. 

Meer informatie over de genomen besluiten vindt je ook op onze website www.schadedoormijnbouw.nl.

Hartelijke groet,
Stefan Wesselink
Stakeholdermanager 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle
T 06 27 909 771

www.schadedoormijnbouw.nl

Even voorstellen: Ronald Uilenberg, onze nieuwe voorzitter van wijkbelangenvereniging de Hofsteden.  

Geachte leden, wijkbewoners en andere geïnteresseerden,  

Graag stel ik mij aan jullie voor als nieuwe voorzitter van de wijkbelangenvereniging de Hofsteden. Ik ben Ronald Uilenberg en ben 41 jaar geleden geboren aan de Vrijheidslaan in Roden. Je kunt dus zeggen dat ik een echte Rôner ben. In 2000 ben ik verhuisd naar de Doom in onze mooie wijk en woon daar nu alweer bijna 21 jaar met veel plezier.  

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de stichting Petje af Noordenveld als locatie-manager en coach. Bij Petje af hebben we de overtuiging, dat de plek van je wieg niet doorslaggevend mag zijn voor de kansen die je in je verdere leven krijgt. Daarom bieden wij kinderen, in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar, de kans hun wereld te vergroten met een uitdagend, talentgericht en beroepsgeoriënteerd programma.  

Vanaf jonge leeftijd heb ik altijd de behoefte gevoelt om mijn steentje bij te dragen aan onze samenleving en ben dan ook al vroeg begonnen met het verrichten van vrijwilligerswerk. Tegenwoordig ben ik, naast de nieuwe voorzitter van uw wijkvereniging, ook bestuurslid en medeorganisator van de Spelweek Noordenveld, cinema- en theatermedewerker bij de Winsinghhof én enorm betrokken bij het jeugd en jongerenwerk binnen onze gemeente.  

Zo’n twee maanden geleden ben ik benaderd door bestuurslid Alex van Wijngaarden met de vraag of ik misschien interesse had om het bestuur te komen versterken. De vereniging was al geruime tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter, echter had de juiste kandidaat zich nog niet gemeld. Na een aantal oriënterende gesprekken met het bestuur én de gedachte dat ik nu ook in mijn eigen wijk een steentje kan bijdragen, heb ik met trots de functie van voorzitter geaccepteerd.  

Ik bedank mijn collega bestuursleden voor het in mij gestelde vertrouwen en kijk uit naar een prettige en vruchtbare samenwerking.  

Hartelijke groeten, 

Ronald Uilenberg. 

Het bestuur van onze wijkbelangenvereniging De Hofsteden vergadert regelmatig over allerlei zaken aangaande onze wijk. Op deze site staan de verslagen van deze vergaderingen. 

Stel u hier op de hoogte van wat er in onze wijk speelt.

Wilt u reageren? Dat kan ook via info@dehofsteden.nl 

Resultaten van de voorschouw gehouden op dinsdag 9 juni 2020

De voorschouw is gelopen door Bert Neven en Henriëtte Johannes, resp. penningmeester en secretaris van wbv. De Hofsteden.

 Algemeen:

 • Voetpaden liggen er slecht bij. Vaak brede naden met veel onkruid en verzakkingen of opstaande tegels.
 • Veel overhangend groen uit de tuinen maar ook openbaar groen.

 Specifiek:

 • Veel glas rond de glasbak aan begin Havezathenlaan
 • Maaibeleid bij Statenlaan 9? Dit perkje is in tegenstelling tot naastgelegen perkjes niet gemaaid.
 • Zithoek Hofstedenlaan/Havezathenlaan naast de flatjes. (zie foto)
 • Pad in de Heereveensetuin is slecht. En voor de electriciteitskast zit een diepe kuil (zie foto)
 • Wal (langs voetpad laatste huizen aan de rechterkant van de Slotlaan richting het bos ) is verzakt (zie foto)
 • Afval op parkeerplaats de Doom

Overhangend groen of slecht groen onderhoud:

 • Pad tussen Bennink makelaars en huizen
 • Overhangend groen langs het Binnenhof
 • Veel onkruid/gras langs hek OBS het Valkhof aan de Hofstedenlaan
 • Kleine steegjes van de Hofstedenlaan richting de parkeerplaatsen achter de woningen van de Schonauwen slecht onderhouden
 • Overhangende struiken Hofstedenlaan nr. 13/15
 • Voetpad achterste deel Slotlaan (rechterzijde) ligt er slecht bij
 • Groen van tuinen aan Hunenborg hier en daar ver overhangend op trottoir.

Op de website zijn toegevoegd de agenda's en notulen van de in 2020 gehouden bestuursvergaderingen. Kijk hier voor het overzicht.

Ook is de agenda van de algemene ledenvergadering toegevoegd en de verslagen over 2019. Kijk hier voor een lijst van alle jaarvergadering artikelen.