Wijknieuws

De gemeenteraad heeft een speelbeleidsplan 2012 – 2021 vastgesteld(http://www.dehofsteden.nl/nieuws/speelbeleidsplan) Hierin kunt u lezen hoe de gemeente in speelvoorzieningen in de wijken/dorpen wil voorzien. Daarin staat ondermeer dat in onze wijk nog dit jaar de speelvoorzieningen aangepast, vervangen of aangevuld worden.

Wie gaat wat doen?

Onze wijkbelangenvereniging is gevraagd om hiervoor met een voorstel te komen. Wij willen dit voorstel in samenwerking met de wijkbewoners maken. Wij hebben daarvoor uw hulp en de hulp van kinderen nodig. Met behulp van u en kinderen maken wij het voorstel en leggen dit aan de gemeente voor.

Wat gaan we doen?

Op onze website vindt u een overzicht van de speelvoorzieningen in onze wijk (http://www.dehofsteden.nl/nieuws/nieuwsarchief/diversen/speelvoorzieningen-overzicht). Daarbij wordt aangegeven hoe de huidige situatie is en daaronder wat veranderd kan worden. Op twee locaties in onze wijk zouden informele speelruimten gecreëerd kunnen worden. Ook hier willen we graag van u weten wat u daarvan vindt.  

Hoe gaan we dit doen?

Dit bericht, inclusief een aantal bijlagen wordt huis aan huis verspreid. Op een van de bijlagen kunt aangeven wat u graag gerealiseerd ziet op de velden. Ook aanmerkingen of bedenkingen kunt u hierop kwijt. U kunt ook reageren op dit artikel. Dit verzoek om medewerking is nadrukkelijk ook bedoeld voor kinderen. Geef aan wat er volgens jou op je favoriete speelplek moet gebeuren!

 Wanneer gaan we dit doen?

Wij verzoeken u het formulier of uw reactie via de site vóór 26 april 2012 toe te sturen c.q. in te vullen. Het formulier kunt u inleveren op de volgende adressen: Westhove 22; Hofstedenlaan 46, Weldam 16.

Begin mei wil het bestuur de reacties verwerken in een voorstel. Dit voorstel wordt op onze site geplaatst. U krijgt 1 week de tijd om te reageren op het voorstel. Hou onze website goed in de gaten zodat u dit niet mist! Als uw e-mailadres bij ons bekend is zullen wij u via een digitale nieuwsbrief op de hoogte stellen.

Na deze publicatie zal het bestuur beoordelen of het voorstel moet worden aangepast. Als een groot aantal (>20) wijkbewoners dit wenst wordt een informatieavond georganiseerd. Zie voor de tijdsplanning bijlage 3.

Wij zijn ons er van bewust dat de tijdsplanning ambitieus is. De gemeente doet er alles aan om voor de zomervakantie e.e.a. aan te passen. En de zomer is bij uitstek geschikt om buiten te spelen daarom stellen wij alles in het werk om het voor de kinderen dan zo leuk mogelijk te maken.  

Om een goed beeld te krijgen welke speelvoorzieningen bij uitbreiding van een speelplek mogelijk zijn kunt u de volgende websites bekijken:

- www.kompan.nl

- www.boerplay.nl

- www.nijha.nl

  

Als u of jij een leuke speelvoorziening ziet geef dit dan duidelijk aan (dus welke site en om wat voor een speeltoestel het gaat plus het nummer dat er bij staat).

Mochten de totale kosten die voortvloeien uit het voorstel te hoog zijn voor dit jaar dan wordt een gedeelte van de voorzieningen volgend jaar aangepast c.q. aangevuld.

De gemeente Noordenveld heeft een nieuw speelbeleidsplan vastgesteld. Deze is te vinden via volgende link:

http://www.gemeentenoordenveld.nl/digitaal_loket/leefomgeving/beleidsdocumenten/beleidsdocumenten_leefomgeving

Dit nieuwe speelbeleidsplan geeft ook aan dat er een aantal speelvoorzieningen in onze wijk zullen wijzigen. Wij zullen u hierover op de hoogte houden!

In opdracht van de gemeente gaat aannemer Verhoeve Advies en Realisatie in de Havezathenlaan, Hofstedenlaan, Westhove en de Slotlaan in Roden een regenwaterriool aanleggen. Dit is nodig om het regenwater apart af te voeren, zodat het huidige riool minder zwaar belast wordt. Het bestaande riool wordt niet vervangen. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten:

 • Havezathenlaan vanaf de Hofstedenlaan tot de Slotlaan
 • Westhove vanaf de Havezathenlaan tot de Statenlaan
 • Slotlaan vanaf de Havenzathenlaan tot de Kastelenlaan
 • In de berm van de Hofstedenlaan vanaf de Havezathenlaan tot huisnummer 60
 • Langs het voetpad tussen de Hofstedenlaan en Slangenborg

De aannemer begint met het verwijderen van de bestrating. Daarna legt hij de riolering aan en maakt hij de sleuf weer dicht. Daarna komt er een puinfundering op. Als laatste wordt de bestrating weer aangebracht.

Inritconstructies en verhoogde kruisingen

Bij een aantal kruisingen gaat de aannemer zogenaamde inritconstructies maken om de snelheid van het verkeer af te remmen. Het gaat om de volgende kruisingen:

 • Havezathenlaan-Hofstedenlaan
 • Slotlaan-Kastelenlaan
 • Havezathenlaan-Slotlaan
 • Kamphuysen-Slotlaan
 • Elswout-Slotlaan
 • Statenlaan-Slotlaan

Op de kruisingen van de Havezathenlaan met Schonauwen en Westhove worden verhoogde kruisingsvlakken aangelegd. Deze kruisingsvlakken worden uitgevoerd in zwarte / antraciet betonklinkers.

Speciale wateropvang met bergingskratten

Op een aantal plaatsen worden velden met bergingskratten aangelegd. Bergingskratten zijn kunststof bakken met gaten, waaromheen een waterdoorlatende doek gewikkeld wordt. Na hevige regenval wordt het regenwater tijdelijk opgevangen in deze kratten en vervolgens gedoseerd afgevoerd naar het oppervlaktewater. Op deze manier kan meer regenwater opgevangen worden dan in een rioleringsbuis. Dit vermindert de wateroverlast.
Op het kaartje is met rood aangegeven waar de riolering aangelegd word. De krattenvelden voor de extra berging van water zijn in lichtblauw aangegeven.

Planning van de werkzaamheden

In de week van 16 - 20 januari 2012 begint de aannemer met voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van de bouwkeet en het inrichten van een opslagterrein. Het opslagterrein komt aan de Havezathenlaan bij de kruising met de Hofstedenlaan, tegenover de school.
In de week van 23 - 27 januari begint de aannemer met de riolering in de Slotlaan tot de Havezathenlaan. De riolering wordt hier onder het fietspad gelegd. Vlakbij de Kastelenlaan gaat de riolering onder de Slotlaan door en wordt het water afgevoerd in de sloot.
Hiermee is de aannemer naar verwachting drie weken bezig.
Vervolgens begint de aannemer in de week van 13 - 17 februari in de Havezathenlaan, het deel vanaf de Slotlaan tot Westhove. Deze werkzaamheden duren ongeveer vier weken.
In de week van 5 - 9 maart begint de aannemer in Westhove vanaf de Havezathenlaan tot de Statenlaan. De werkzaamheden in Westhove duren ongeveer drie weken.
In de week van 19 - 23 maart gaat de aannemer weer verder in de Havezathenlaan tot de kruising met de Hofstedenlaan. Deze werkzaamheden duren ongeveer vier weken.
Na de Havezathenlaan begint de aannemer vanaf de week van 16 - 20 april met het leggen van een regenwaterriool langs de Hofstedenlaan vanaf de Havezathenlaan tot de Hunenborg. Bij de Hunenborg wordt het riool langs het voetpad richting de Slangenborg gelegd. Deze werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Hierboven staat een globale planning. In verband met de productie en levering van putten is het mogelijk dat de werkzaamheden een week later beginnen. Volgens de planning van de aannemer zijn alle werkzaamheden midden juni gereed. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het weer en eventuele andere onvoorziene omstandigheden.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de Havezathenlaan gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer. Vanaf de Hofstedenlaan tot Schonauwen komt de riolering onder de strook tussen de rijbaan en het fietspad. Hier wordt de rijbaan niet afgesloten. Tussen Schonauwen en de Slotlaan komt de riolering onder de rijbaan. In Westhove komt de riolering ook onder de rijbaan. In de Slotlaan komt de riolering onder het fietspad. Hier moeten de fietsers gedurende de werkzaamheden gebruik maken van de rijbaan. Werkzaamheden aan de Hofstedenlaan vinden uitsluitend in de berm plaats. Aanwonenden kunnen hun woning altijd te voet bereiken.

Bron: Website Gemeente Noordenveld

Bij de bushalte aan de Hofstedenlaan, ter hoogte van de Havezathelaan, is er een tekort aan stalling voor fietsen. Hierop werden wij geattendeerd door een van onze wijkbewoners. Een aantal dorpsgenoten komt op de fiets naar de bushalte, om daar verder te reizen met de bus. Helaas is er maar erg beperkte ruimte voor het stallen van fietsen bij deze bushalte aanwezig. Daardoor moeten de fietsen op plaatsen worden gezet, waar het er niet zo fraai uitziet.

 

Wij hebben dit probleem aangekaart bij de gemeente en wachten af op de vervolgacties van de gemeente. We zijn erg hoopvol dat het probleem binnenkort zal worden opgelost door het plaatsen van een fietsenstalling. In het verleden hebben wij dit al vaker met de gemeente kunnen regelen.

Inmiddels hebben we antwoord van de gemeente ontvangen. Een overdekte fietsenstalling lukt niet omdat daar niet voldoende ruimte voor is. Wel wordt er een overdekt fietsenrek geplaatst. Hiervoor wordt de afvalbak verplaatst richting de abri. Afhankelijk van het weer wordt het fietsenrek in maart en anders uiterlijk april geplaatst.

Het fietsenrek is al enige tijd geleden geplaatst. Een zeer snelle actie van de gemeente! Nu hoeven de fietsen niet meer rond te slingeren maar kunnen ze netjes in het rek geplaatst worden. Een goed initiatief van een buurtgenoot om de wijk netjes te houden.

  Twee jaar geleden zijn op de speelvelden in onze wijk de hondenpoeppaaltjes geplaatst. Leuke paaltjes maar niet erg kleurrijk. Zo dacht waarschijnlijk iemand bij ons in de wijk.

  Onlangs is 1 paaltje, die op het speelveld tussen de Doom, Weldam, Westerflier en Assumburg ligt, door iemand aangekleed.

  Op een hele creatieve, kleurige manier is dit paaltje van een jasje voorzien. Voorop een grote rode pijl die richting het plaatje wijst. Het paaltje valt nu extra op en kleurt erg vrolijk bij het veld. Hulde voor diegene die dit gemaakt heeft!