Wijknieuws

Op zaterdag 16 maart wordt in het kader van NL Doet een grote schoonmaakactie gehouden in onze wijk.

Wat gaan we schoonmaken?

- bosjes en perkjes (met prikkers van de gemeente)

- speelvoorzieningen

- openbaar meubilair (bankjes etc.)

- elektriciteitskasten/schakelkasten

We beginnen om 10:00 uur bij CBS De Hoeksteen. Van daaruit gaan we lopend naar de hondepoepbak die wethouder Huisman in gebruik zal stellen. Na een kopje koffie zullen we met het schoonmaken van de wijk beginnen. We willen doorgaan met schoonmaken tot ca. 14 uur. Het zal duidelijk zijn dat vele handen het werk licht maken! Op het centrale punt wordt koffie en thee (en limonade) geschonken.

Wat vragen wij?

- wijkbewoners die iets lekkers willen bakken voor bij de koffie

- wijkbewoners die voor de catering willen zorgen (dus willen schenken)

- wijkbewoners die willen schoonmaken (prikken of de kasten, speeltoestellen etc. willen schoonmaken)

- adressen waar de schoonmakers een emmer met warm water kunnen halen

 

Wilt u meewerken om deze dag een succes te laten worden geef u dan op via e-mailadres: info@dehofsteden.nl

Bellen kan ook op telefoonnr. 050 501 38 26

 

Als u zich via de e-mail opgeeft wilt u dan vermelden welke activiteiten u wilt verrichten?

VERZOEK AAN ALLE WIJKBEWONERS

Wilt u zaterdag 16 maart de (nationale) vlag buiten hangen? Dit als hart onder de riem voor de vrijwilligers in de wijk die druk bezig zijn onze wijk netjes te maken! Wilt u dit verzoek ook aan uw buren doorgeven?

10 januari 2013

Aan alle inwoners van de Klencke, de Cloese, Westhove en Schonauwen beiden (ten westen van de Havezathenlaan) en Rusthoven.  

Voor dit jaar staat er rioolonderhoud gepland aan de bovengenoemde straten. Graag willen we van u vernemen of u ideeën of klachten heeft over de infrastructuur van deze straten. Vindt u bijvoorbeeld dat er te hard gereden wordt of is de straat te smal, is er te weinig parkeergelegenheid of andere kwesties die u graag aangepast ziet, dat horen wij dat graag zo snel mogelijk van u. Vindt u de straat zoals die nu is prima dan horen wij dat ook graag. Hoe meer bewoners een gewenste wijziging van de straat wensen hoe sterker wij daarvoor bij de gemeente kunnen pleiten. Dus als u iets wenst kan het heel zinvol zijn om dit met uw buren te bespreken en gezamenlijk te reageren.

Wij kunnen niet garanderen dat de gemeente gewenste veranderingen aan gaat brengen.

Omdat wij binnen enkele weken suggesties bij de gemeente moeten aandragen verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te reageren.

 

 

 

Aan geadresseerde

 

 

 

U W  B R I E F  V A N
O N D E R W E R P
U W  K E N M E R K
O N S  K E N M E R K
R O D E N

 

Burgernet

 

 

 

U12.09894

 

             

Bijlagen: 3

 

Geachte heer/mevrouw,

Als burgemeester ben ik er trots op u te vertellen dat de gemeente Noordenveld start met Burgernet. Een unieke samenwerking tussen u, de gemeente en de politie. Burgernet is een telefonisch netwerk van bewoners en ondernemers. De achterliggende gedachte is eenvoudig: hoe meer ogen en oren we gebruiken bij de opsporing van een vermist persoon of verdachte, hoe groter de kans dat we deze samen opsporen. Ik roep u dan ook op om mee te doen. De veiligheid van onze leefomgeving raakt ons immers allemaal!

 

Hoe werkt Burgernet?

Als u zich als bewoner of ondernemer aanmeldt voor Burgernet levert u een waardevolle bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van onze gemeente. En dus ook aan die van uw eigen leefomgeving. De meldkamer van de politie kan een Burgernetactie starten als zij een melding binnenkrijgt van bijvoorbeeld een vermist kind, een overval, een winkeldiefstal of een inbraak. Er moet dan wel sprake zijn van een duidelijk signalement van een persoon en/of omschrijving van een voertuig. Doet u mee aan Burgernet dan krijgt u bij een Burgernetactie een ingesproken bericht of sms via de (mobiele) telefoon. Dit met het verzoek om uit te kijken naar een persoon of voertuig. Als deze actie ten einde is ontvangt u een bericht over het resultaat van de actie.

 

Burgernet werkt!

Burgernet wordt in steeds meer gemeenten ingevoerd en heeft al meer dan 1.000.000 deelnemers. Inmiddels zijn 360 gemeenten actief met Burgernet. Uitgebreide informatie vindt u in bijgevoegde folder en op de website www.burgernet.nl.

 

Hoe meldt u zich aan?

Bent u 16 jaar of ouder? Wilt u ook een actieve rol spelen in de veiligheid van uw

woon- en leefomgeving? Meld u dan aan via www.burgernet.nl. Heeft u geen internet? Vult u dan de antwoordkaart in. Hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter de kans dat verdachten en vermiste personen worden opgespoord.

 

Mocht u nog vragen hebben of heeft u meer aanmeldkaarten nodig dan kunt u terecht bij relatiebeheer Burgernet Drenthe, via drenthe@burgernet.nl of telefonisch 06-15837223.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

J.H. van der Laan

Burgemeester

 

Wie is verantwoordelijk?

De gemeente is verantwoordelijk voor het groenonderhoud in onze wijk. Dit onderhoud is uitbesteed aan Novatec. De gemeente is vorig jaar akkoord gegaan met een zeer forse bezuiniging op dit onderhoud. Naast deze bezuiniging is geopperd om het groenonderhoud uit te besteden aan de wijkbelangenverenigingen maar die besturen (waaronder wij) hebben aangegeven deze verantwoordelijkheid niet op zich te willen nemen. 

Dat er bezuinigd wordt op het openbaar groen is ook in onze wijk goed te zien. Veel onkruid tussen de tegels en veel overhangend groen. Bij de gemeente regent het klachten over dit onderhoud en onze vereniging is hierover inmiddels ook aangeschreven door een verontruste wijkbewoner.

Zelf de handen uit de mouwen steken

Wat kunt u zelf doen om uw directe leefomgeving er zo goed mogelijk uit te laten zien? Misschien meer dan u denkt. Het tegelpad rondom uw huis/tuin onkruid vrijmaken, Overhangende takken snoeien (zowel in uw eigen tuin als het gemeentelijk groen als dit erg over een pad hangt).  U mag uitlopers snoeien als u daar last van heeft maar dit betekent niet dat u een volledig bosje of boom van de gemeente mag snoeien. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de gemeente of met ons.

Eventueel troep in bosjes rond uw huis opruimen. Een idee kan zijn om met de buurt een zaterdag de directe omgeving aan te pakken. Ideeën hierover horen wij graag.

 Meedenken

Ondanks dat wij als wijkvereniging geen verantwoordelijkheid willen dragen voor dit onderhoud zijn wij wel van mening dat de wijkbewoners mede verantwoordelijk zijn voor hun leefomgeving.

De wbv  wil meedenken hoe onze wijk zo leefbaar mogelijk blijft nu de gemeente minder aan groenonderhoud doet. Wij vragen u als wijkbewoner of u ideeën heeft hoe wij onze wijk t.a.v. het groen netjes kunnen houden. Misschien heeft u hele bruikbare tips of ideeën; wilt u die tips en ideeën met ons delen en ons die via het contactformulier laten weten?