Schouw 2021

In onze wijk is een schouw gehouden. Onderstaand de resultaten:

Algemeen:

  Waar: Vraag:  
1. Fietspad tussen Rotonde Maatlanden en Slotlaan NZ en ZZ Kan dit eenrichtingsverkeer worden?  ... vraagt dit na
2.  Kastelenlaan De electriciteitskast zou worden gewrapt door Qbuzz. Dit is nog niet gebeurd.  ... vraagt het na. Is inmiddels zwart.
3. Diverse locaties Verzoek aan gemeente om als er een hondenpoeppaaltje kapot is en op de grond ligt om deze mee te nemen. ... vraagt maaiers dit te doen. Wijkbelangenvereniging is bezig met nieuwe paaltjes en tijdens de schouw kwam idee op om de overbodige kunststofpaaltjes die her en der langs de weg staan om te vormen tot hondenpoeppaaltjes. Afdeling beheer gaat een proefexemplaar maken. 
4.  Keien veldje achter Assumburg Toezegging ophogen keien ... heeft daar wel een idee voor, meerdere keien met sedumplantjes. Hij neemt contact hierover op met Henriëtte. 
5. Heerenveensetuin Wijkbelangenvereniging wil andere naam, kan dit zomaar ... vraagt het na. Ja, dit kan als het in goed overleg gaat met de omwonenden en ooit betrokkenen. 
6. Diverse locaties Auto's op groen aan het einde van werkdagen. Geen prioriteit en capaciteit bij handhaving. Binnenkort overleg intern gemeente over hoe met dit soort zaken om te gaan. 

Groen:

Nr. Waar: Vraag/klacht Oplossing/actie
1 Diverse locaties Maaien van het gras kan wel iets zorgvuldiger/netter. En na het maaien graag het groen rond bomen met kantjesmaaier doen.  Dit heeft deels te maken met de nattigheid van de grond (ondergrond klei/leem/zand laat slecht water door), ook deels met capaciteit. Inmiddels wordt achterstand wel deels weggewerkt. Rond bomen maaien wij niet meer ivm schade die hierdoor kan ontstaan. Door kleine bezetting lukt het niet om kort op het maaien de obstakels te doen. 
2 Overhangend groen Groenestein, Elswout, Roderweg, Entinge, Havezathenlaan, hoek havezathenlaan Dunninge, tuinen achterzijde woningen Hunnenborg. Groen hangt over weg en trottoir Dit staat op de lijst voor het winterwerk, wordt in het najaar opgepakt. Bij meldingen van hinder wordt het wel direct aangepakt. Hoek Havezathenlaan Dunninge (gemeente had dit perceel niet in beeld als zijnde van de gemeente, is inmiddels opgeschoren zodat het verkeer er goed langs kan). 
3 Hondenspeelweide Maaien kan beter ... gaat aan de slag met egaliseren terrein zodat het voor de maaier makkelijker is. Gaten worden door gebruikers opgevuld, hiervoor heeft de gemeente aarde gestort. 

Grijs:

Nr. Waar: Vraag/klacht Oplossing/actie
1 Tussen Westhove/ Schonauwen achter woningen Havezathenlaan. Verzakkingen Geen prioriteit, als bijv. riolering aangepakt moet worden in de wijk dan kan dit in het totaalproject meeliften. Dit gaat op korte termijn niet gebeuren. 
2 Speeltuintje Cloese Bankje ziet er slecht uit Bankje wordt opgeknapt
3 Voetpad Slotlaan achter woningen Rusthove Op een aantal plekken verzakkingen, losse tegels. Dit wordt hersteld
4 Hofstedenlaan Parkeerhavens aan de trottoirzijde zijn groen Borstelwagens zijn al wel langs geweest. Door vocht en warmte ideale groeiomstandigheden. Als er auto's staan kan de borstelwagen er niet bij. 
5 Dunninge Rijbaan loopt af naar trottoirzijde waardoor auto's niet strak langs trottoir kunnen parkeren en straat wordt versmald.  Voorlopig niet op lijst om aangepakt te worden, geen prioriteit en geen budget