Wijknieuws

Workshop ‘Herken verdacht gedrag’

Op 28 oktober wordt voor burgers in de gemeente Noordenveld de workshop ‘Herken verdacht gedrag’ georganiseerd. Deze workshop is al eerder georganiseerd door de gemeente Borger-Odoorn. Nu krijgen inwoners van de gemeente Noordenveld de gelegenheid deze workshop te volgen.

De wijkagent van de gemeente Noordenveld is tijdens deze bijeenkomst aanwezig om vragen van burgers te beantwoorden. Afgelopen jaar heeft de politie samen met dorps- en wijkbelangenverenigingen uit de gemeente Noordenveld al meerdere bijeenkomsten georganiseerd. De samenwerking tussen burgers en de politie stond ook tijdens deze overleggen centraal.

Komt u ook?

Wat mag u bij een heterdaadsituatie van een inbraak wel en niet doen? Deze belangrijke vraag komt tijdens de workshop zeker aan de orde. Alle ingrediënten voor een leuke bijeenkomst met een serieuze ondertoon zijn aanwezig. Een interactieve avond die u tips geeft en leert kijken naar dingen in de wijk die afwijken van de normale dagelijkse gang van zaken. Wat is verdacht gedrag, hoe denkt een inbreker, wat kunt u als inwoner van de gemeente doen?

 

 

Delen van zorgen en ideeën

Juist het gesprek en de ideeën van de inwoners zijn belangrijk voor de gemeente en de politie. Burgers kunnen hun zorgen naar voren brengen of de goede ideeën meegeven. Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aan de avond zijn voor bezoekers geen kosten verbonden.

 

Waar?

’t Dörpshuus Nij-Roon

Zaal ‘de Smidse’ open 19.45 uur

Aanvang 20.00 uur

Roderweg 86
9311 PB Nieuw-Roden.

met vriendelijke groet,
Robert Bouma en Gea Nijveen 
Organisatie Preventiebijeenkomsten

 

Wij zijn voornemens enkele grijze elektriciteitskasten te beschilderen. Wij hebben daarvan leuke voorbeelden gezien:

Van Enexis hebben wij toestemming om de kasten te beschilderen. Twee kasten willen we laten ontwerpen door schoolkinderen en de andere twee kasten door wijkbewoners. Gegevens hierover vindt u onderaan dit artikel.

Bent u zo creatief om een leuk ontwerp te maken voor een kast of bent u een amateur schilder die het leuk lijkt om een ontwerp op de kast te schilderen? Laat het ons weten via info@dehofsteden.nlWij nemen dan contact met u op. Uiteraard mag u ook al vast een ontwerp indienen. Aanmelden kan tot 8 september.

Voor het ontwerp mag u gebruik maken van de hele kast: bovenkant en alle zijkanten. Het ontwerp moet wel passen in de omgeving. De sleutelgat(en) mogen niet geschilderd worden. De wijkbelangenvereniging zorgt voor het materiaal voor het schilderen.

Welke kasten bedoelen we: aan de Hofstedenlaan (naast het fietsenrek/bushokje op de hoek met de Kastelenlaan, afm. lxbxh = 75x36x100 cm):

en aan de Schonauwen (grasveld waar ook de hondenpoepbak staat, afm. lxbxh=112x36x100 cm):

Geachte wijkbewoner van de Hofsteden,

 

Maakt u of één van uw kinderen gebruik van het openbaar vervoer naar Groningen?

Let dan op, er gaat wat veranderen!

Onderstaand vindt u de link naar de gemeentelijke website met de “Definitieve rapportage HOV Leek-Roden” over de mogelijke veranderingen.

We hebben voor u 2 plaatjes toegevoegd met de varianten 3, 4 die voor Roden (en de Hofsteden) van belang zijn.

In het rapport wordt variant 7 aanbevolen. Die heeft in eerste instantie een “keerlus” in Nieuw Roden en gaat niet via de Hofstedenlaan. Helaas is het ons niet gelukt om van deze variant een plaatje toe te voegen.

Over deze variant is nog geen definitief besluit genomen.

 

Laat uw stem horen als u ook de route over de Hofstedenlaan wilt houden.

 

Mail uw reactie of de bijgaande tekst: Ik wil graag de route over de Hofstedenlaan houden.

Naar: praatmeeoverbeterov@grontmij.nl

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur wbv. de Hofsteden

 

Zie de 2 onderstaande screenshots van varianten 3, en 4.

Zie website waarop definitief verslag: Definitieve rapportage HOV Leek-Roden

https://www.gemeentenoordenveld.nl/wonen_en_leven/verkeer_en_vervoer/openbaar_vervoer/dossier_studie_hoogwaardig_openbaar_vervoer_(hov)/

 

https://www.gemeentenoordenveld.nl/wonen_en_leven/verkeer_en_vervoer/openbaar_vervoer/dossier_studie_hoogwaardig_openbaar_vervoer_(hov)/

Contributie betaling 2014

Als u de contributie niet automatisch laat overmaken naar de wijkbelangen vereniging vragen wij u dat nu te doen voor 2014. Maak uw contributie van 5 euro over op IBAN-nr  NL41 RABO 0138 219 273 tnv WBV De Hofsteden. Mocht u over 2013 of eerdere jaren nog niet betaald hebben dan vragen wij u ook deze contributie over te maken op onze rekening. Alleen met ook uw bijdrage kunnen wij het werk van onze wijkbelangenvereniging goed uitvoeren.

Onze hartelijke dank!

In 2014 willen wij een schoonmaakactie in de wijk organiseren gekoppeld aan het verfraaien van de trafo’s/electriciteitskasten. Op veel plekken staan deze kasten in onze wijk. Soms klein en onopvallend maar soms groot, aan de rand van een speelveld en erg vies. Erg fraai zijn deze kasten niet. 

Wij hebben het idee opgevat om enkele van deze kasten te beschilderen. Onderstaand ziet u voorbeelden hoe geschilderde kasten er uit kunnen zien.