Wijknieuws

Elk jaar worden tijdens de Dag van de Mantelzorg rozen bezorgd bij mantelzorgers in Noordenveld. Dit jaar is het op 9 november. De rozenactie is bedoeld als blijk van waardering voor de inzet van de mantelzorgers.  Zij zorgen vaak langdurig voor iemand uit hun naaste omgeving en vinden dat vanzelfsprekend. Naast de rozenactie is er ook een ontspannen programma opgesteld waar mantelzorgers op vrijdagochtend 9 november naar toe kunnen.

Medewerking gevraagd

Het is erg lastig om mantelzorgers in beeld te krijgen. Elk jaar wordt de lijst opnieuw samengesteld en de namen worden alleen voor deze actie gebruikt. We zijn dus op zoek naar mantelzorgers, maar ook naar vrijwilligers die de rozen willen rondbrengen.

Kent u mantelzorgers die een roos verdienen? Wilt u dan naam en adres aan ons doorgeven? 

Wilt u rozen rondbrengen in uw eigen wijk of dorp? Ook dat horen we graag!

Het zou fijn zijn als u de namen van mantelzorgers en of u de rozen zou willen rondbrengen voor 26 oktober aan ons doorgeeft.

Alvast hartelijke dank.

Met vriendelijke groet, namens het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld, 

Jannie Houwing
janniehouwing@welzijninnoordenveld.nl 

WiN (Welzijn in Noordenveld)
Schoolstraat 50
9301 KC Roden
tel. 050  317 65 00.

Binnenkort zal worden gestart met asfaltonderhoud aan de Hofstedenlaan en Roderweg in Roden. 

Hofstedenlaan:

De rode fietsstroken langs de Hofstedenlaan worden vervangen en verbreed. Daardoor krijgen de fietsers meer ruimte op de Hofstedenlaan. Die werkzaamheden staan gepland voor vrijdag 8 juni 2018. De Hofstedenlaan is die dag afgesloten voor alle doorgaande verkeer vanaf de Statenlaan tot aan de Kastelenlaan. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Maatlanden en de Roderweg. Die omleidingsroute wordt aangegeven met borden.

Q-Buzz zal haar route voor die dag aanpassen. Verwacht wordt dat de bussen die dag vanaf het Bevrijdingsplantsoen via de rotonde Maatlanden weer retour rijden richting Groningen.

Roderweg:

Ook wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd aan de Roderweg in Roden. Deze weg is op 27 en 28 juni 2018 afgesloten vanaf de Stinsenweg tot aan de Weidebloemenweg.  Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Kastelenlaan en Hofstedenlaan. Die omleidingsroute wordt aangegeven met borden.

De bewoners van de Doom / Havezathenlaan en omgeving kunnen  dan via de Hofstedenlaan de wijk verlaten.

 Beide werken worden nog vroegtijdig in het Roder-Journaal en De Krant gepubliceerd.

De buurtapp is er ook voor u! Lees er over op De Buurtapp. Deze informatie kunt u ook vinden in het menu onder De Wijk --> De Buurtapp.

En : op 13 maart is er door een aantal leden van onze vereniging gesproken over het wel-en-wee van onze buurt. Daarin is o.a. samen met een vertegenwoordiger van de gemeente gesproken over overlast in onze wijk en wat daar aan te doen. Ook is gesproken over de mooie plannen die er zijn voor OBS het Valkhof. Lezen dus in het Verslag jaarvergadering 2018.

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 13 maart 2018 houden wij de algemene ledenvergadering. Alle inwoners van onze wijk zijn welkom op deze vergadering. Bent u geen lid dan bent u toch welkom!

Behalve onze agenda willen wij op deze avond specifiek aandacht besteden aan overlast. Overlast van……………..wij horen het graag van u! 

Behalve overlast in het algemeen willen we de aanwezigheid van hangjongeren rond OBS Het Valkhof bespreken. Bent u een omwonende en vindt u het niet prettig dat buiten schooltijd jongeren rond de school ‘hangen’ dan horen wij dat graag van u. Ook wil de school u het ontwerp van de reconstructie van het schoolplein tonen. Nu nog heel veel tegels maar straks (als de plannen doorgaan) heel veel groen! Om het parkeren in de straat tijdens de begin- en eindtijden van de school tegen te gaan wil de school maatregelen nemen. Deze worden ook gepresenteerd.

Wilt u hierover meepraten of u laten inlichten over de plannen rond het Valkhof dan  kan dat. We beginnen om 19:30 uur met een algemeen gedeelte en vanaf 20:30 uur willen we het over de overlast in de wijk gaan hebben. Na in het algemeen over overlast te praten gaan we door met de plannen rond Het Valkhof. De vergadering wordt gehouden in OBS Het Valkhof. We vinden het prettig als u ons laat weten dat u komt. Dat kan via info@dehofsteden.nl

Opschoondag

Op zaterdag 24 maart a.s. doet onze wijkbelangenvereniging mee aan de nationale Opschoondag. We verzamelen om 10:00 uur in CBS De Hoeksteen waar we beginnen met een kop koffie/thee. Iedereen die mee doet is uitgenodigd om na afloop mee te gaan voor een gemeenschappelijke lunch in “Onder de Linden”. De lunch wordt u aangeboden door de gemeente.  De lunch is om 12:30 uur.

Helpt u mee om de wijk op deze zaterdag netjes te maken? Geef u op via info@dehofsteden.nl

Versterking bestuur

Wij zijn op zoek naar versterking in ons bestuur. Wij vergaderen in gemoedelijke sfeer bij de bestuursleden thuis. Mede door het vertrek van onze voorzitter zitten wij dringend verlegen om bestuursleden. Wilt u meer informatie over het bestuur? U kunt mailen naar info@dehofsteden.nl

 

Per direct treedt Bert Akker af als voorzitter van de wijkbelangenvereniging. Bert moet zeer binnenkort een zware studie voor zijn werk volgen en is bang dat hij hierdoor niet meer voldoende tijd aan zijn voorzitterschap kan besteden. Hij blijft gelukkig nog tot de zomervakantie bestuurslid zodat wij tijdig een vervanger kunnen zoeken.

Bert is al vanaf het begin voorzitter van de wijkbelangenvereniging. Onder zijn bezielende en humorvolle leiding heeft het bestuur veel activiteiten ontplooid. Denkt u aan de hondenpoeppaaltjes, de hondenpoepzakjes en dispenser, het beschilderen van de electriciteitskasten, het upgraden van speelvelden. Bert was actief bij al deze projecten.

De bestuursvergaderingen waren nooit vervelend en verliepen in goede sfeer. Bert geeft aan dat deze beslissing hem zwaar valt. Ook als bestuur betreuren wij het afscheid van Bert. Gelukkig maakt hij op dit moment nog deel uit van het bestuur maar naar buiten toe fungeert hij niet meer als voorzitter.

Mocht u na het lezen van dit bericht aan de mogelijkheid denken om ons bestuur te versterken, dan horen wij dat graag. Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter c.q. bestuurslid.

U kunt mailen naar info@dehofsteden.nl   Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Het bestuur van wbv. de Hofsteden:

Bert Akker (tot de zomer 2018)

Bert Neven

Ad Bruin

Henriëtte Johannes