Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van wijkbelangenvereniging De Hofsteden die gehouden wordt op dinsdag 21 april 2015. De vergadering wordt gehouden in het dorpshuis in Nieuw-Roden en begint om 20:00 uur.

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen kort verslag vergadering 17 maart j.l
  4. Ingekomen stukken
  5. Wegwaaien plastic zakken (in aanwezigheid van Bob Peuling)
  6. HOV (in aanwezigheid van bewoners Hunenborg)
  7. Stand van zaken beschilderen electriciteitskasten
  8. Stand van zaken hondenspeelveld
  9. Rondvraag
  10. Sluiting