Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van wbv. De Hofsteden. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 11 februari 2014 om 20:00 uur aan de Dunninge 11 te Roden

Op de agenda staan de volgende agendapunten:

Opening

  1. Vaststellen agenda
  2. Verslag vergadering 14 januari 2014
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Terugkoppeling bijeenkomsten/platform/
  5. Alg. ledenvergadering
  6. Ideeën voor acties in de wijk (iedereen over nadenken)
  7. Rondvraag
  8. Sluiting