Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van wbv De Hofsteden. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 7 november 2011 om 19:30 uur in het dorpshuis in Nieuw-Roden.

 Aan de orde komt:

 Opening en vaststellen agenda

  1. Vaststellen verslag vergadering 8 september 2011 (al in uw bezit)
  2. Ontwikkelingen website
  3. Terugkoppeling werkgroepen
  4. Nieuwsbrief (zie bijlage bij deze mail)
  5. Algemene Ledenvergadering 2012
  6. Rondvraag
  7. Sluiting