Workshop ‘Herken verdacht gedrag’

Op 28 oktober wordt voor burgers in de gemeente Noordenveld de workshop ‘Herken verdacht gedrag’ georganiseerd. Deze workshop is al eerder georganiseerd door de gemeente Borger-Odoorn. Nu krijgen inwoners van de gemeente Noordenveld de gelegenheid deze workshop te volgen.

De wijkagent van de gemeente Noordenveld is tijdens deze bijeenkomst aanwezig om vragen van burgers te beantwoorden. Afgelopen jaar heeft de politie samen met dorps- en wijkbelangenverenigingen uit de gemeente Noordenveld al meerdere bijeenkomsten georganiseerd. De samenwerking tussen burgers en de politie stond ook tijdens deze overleggen centraal.

Komt u ook?

Wat mag u bij een heterdaadsituatie van een inbraak wel en niet doen? Deze belangrijke vraag komt tijdens de workshop zeker aan de orde. Alle ingrediënten voor een leuke bijeenkomst met een serieuze ondertoon zijn aanwezig. Een interactieve avond die u tips geeft en leert kijken naar dingen in de wijk die afwijken van de normale dagelijkse gang van zaken. Wat is verdacht gedrag, hoe denkt een inbreker, wat kunt u als inwoner van de gemeente doen?

 

 

Delen van zorgen en ideeën

Juist het gesprek en de ideeën van de inwoners zijn belangrijk voor de gemeente en de politie. Burgers kunnen hun zorgen naar voren brengen of de goede ideeën meegeven. Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aan de avond zijn voor bezoekers geen kosten verbonden.

 

Waar?

’t Dörpshuus Nij-Roon

Zaal ‘de Smidse’ open 19.45 uur

Aanvang 20.00 uur

Roderweg 86
9311 PB Nieuw-Roden.

met vriendelijke groet,
Robert Bouma en Gea Nijveen 
Organisatie Preventiebijeenkomsten