Een keer per jaar organiseert het bestuur een algemene jaarvergadering
Hier vind u de Agenda, Notulen en verslagen

Jaarvergaderingen