Jaarverslag over 2018

Jaarverslag 2018 wbv. de Hofsteden

Het jaar 2018 begon voor het bestuur met een onverwachte mededeling

van de toenmalig voorzitter mee dat hij zijn voorzitterschap per direct neerlegde. Wel bleef hij tot de Algemene Ledenvergadering (ALV) bestuurslid.  Tijdens de ALV hebben wij afscheid van Bert Akker genomen.

Het thema van de ALV was overlast van hangjongeren met name rond het Valkhof. Zowel het Valkhof als omwonenden ervaren overlast. Voor sommige aanwezigen was het emotioneel om hierover te praten. De wijkagent is naar aanleiding van de resultaten van het gesprek  verzocht contact op te nemen met een omwonende die erg veel hinder ondervond.  De wijkagent is bij deze mevrouw geweest.

De initiatiefneemsters van de totstandkoming Hondenspeelweide hebben te kennen gegeven met de activiteiten te stoppen. Inmiddels is mevr. Cathy Evers bereid gevonden om de zaken rond de hondenspeelweide in de gaten te houden.

De soepinstuif in CBS de Hoeksteen was een groot succes. Zowel jong als oud was aanwezig! Doel van de instuif was om mensen die graag in contact komen met anderen hiertoe de kans te geven.

De gemeente is diverse keren gevraagd of wij de adresgegevens van nieuwkomers in onze wijk mogen ontvangen. Wij kunnen deze mensen welkom heten en wijzen op de wijkbelangenvereniging. Wij hebben nu geen enig inzicht wie in onze wijk is komen wonen.

Intensief contact gehad met bewoner van de Kastelenlaan die op de hoogte van de eindhalte van de bus woont en met goede ideeën kwam over de eindhalte. Zoals een bordje dat de motor van de bus uit moet als de bus meer dan 3 minuten stil staat. En het verzoek om een peukenzuil/paal. Wij hebben de ideeën overgenomen en Qbuzz gevraagd om hierin te voorzien. Ook de gemeente is gevraagd een peukenzuil te realiseren. Het bord om de motor uit te zetten als de bus langer dan 3 minuten stilstaat is gerealiseerd. De gemeente heeft ons laten weten positief tegenover het realiseren van een peukenzuil te staan en wil in onze wijk een pilot starten. Wij zijn gevraagd om hierover met de gemeente in gesprek te gaan. Dit gesprek moet nog plaatsvinden.

Via facebook is gevraagd wat de bewoners van de rotondes in onze wijk vonden. Hierop zijn veel reactie binnengekomen. De reacties zijn in een gesprek met de gemeente gedeeld.

Er is een begin gemaakt met het overschilderen van de electriciteitskast aan de Westhove. Omdat hiermee laat in het seizoen werd gestart wordt deze klus in het voorjaar van 2019 afgemaakt.

Voor de tweede keer is er een enquête uitgezet voor gebruikers en omwonenden van de hondenspeelweide. De resultaten zijn aan de gemeente gezonden en wij hebben om een gesprek gevraagd. Hierop hebben nog geen reactie gehad.

Aan het einde van 2018 is Alex van Wijngaarden toegetreden tot het bestuur. Wij zijn blij dat Alex het bestuur is komen versterken!