Jaarverslag 2017

Hondenspeelweide

In oktober is er een evaluatie geweest betreffende de hondenspeelweide. Deze evaluatie is bezocht door voorstanders en tegenstanders van de hondenspeelweide. Het was een nuttige bijeenkomst en de aandachts punten zijn besproken met de gemeente. Uitkomst hiervan is dat er door de gemeente een bord geplaatst gaat worden bij de weide, met daarop vermeld spelregels voor gebruik van de hondenspeelweide.

Opschoondag

We hebben ook dit jaar meegedaan aan de gemeentelijke schoonmaakdag. Na afloop was er een gezamenlijke lunch met de vrijwilligers van de andere wijkbelangenvereniging in sportcentrum De Hullen.
We verzamelden bij CBS De Hoeksteen om te beginnen met koffie en cake. De cake was gebakken door Ineke Bruin. Met zo’n 20 vrijwilligers zijn we bezig geweest om onze wijk netjes te maken. De lunch was goed en gezellig! 

Soepinstuif

Afgelopen jaar zijn er diverse bijeenkomsten geweest in de wijk, georganiseerd door een aantal wijkbewoners. Zo is er een soepinstuif geweest op het Binnenhof. Hier hebben ruim 30 bewoners genoten van verschillende soorten soep. Daarnaast is er een koffieochtend geweest op het grasveld aan de Weldam. Ook dit was georganiseerd door o.a bewoners van de Weldam. Ook aan de Huneborg is er een koffieochtend georganiseerd.  De verschillende initiatieven waren een groot succes en voor herhaling vatbaar.

Electriciteitskast(en)

In navolging van de drie geschilderde kasten is er in 2017 nog een kast beschilderd. Dit ontwerp is gemaakt door een leerlinge van CBS De Hoeksteen. Deze kast staat aan de Westhove.

Wijkschouw

Ook in 2017 heeft er een schouw in de wijk plaatsgevonden. Bij de schouw aanwezig waren een vertegenwoordiger van de gemeente, woonborg, politie en de wijkbelangenvereniging . Er was 1 bijzondere deelnemer en dat was onze burgemeester Klaas Smid Hij was uitgenodigd zodat hij kon ervaren wat er zoals tijdens een schouw naar voren komt. Van de schouw is een rapportage gemaakt die in het bestuur is behandeld. 

Diversen

Behalve de maandelijkse vergaderingen zijn wij (voor zover mogelijk) aanwezig geweest bij de vergaderingen van het Platform. Daarnaast hebben wij diverse informatiebijeenkomsten bijgewoond.