Financieel jaarverslag over 2018

           
Inkomsten: 2018   Uitgaven: 2018  
           
Contributies :     Bankkosten 120,32  
2017 780,00   Bestuurskosten 271,48  
2018 780,00   Kosten website 89,54  
Rente spaarrek. 0,00   Soepinstuif 100,37  
      Electriciteitskasten 184,44  
Gem.subsidie:     Facebook  14,00  
Regulier 150,00        
           
Totaal 1.710,00   Totaal 780,15  
      Saldo ink/uit 929,85  
           
Totaal 1.710,00   Totaal 1.710,00  
           
           
           
           
           
Balans per 31 december 2018
           
Debet 2017 2018 Credit 2017 2018
Kas 0,00 0,00 Eigen Vermogen 2.783,01 3.117,30
Rabobank 1.146,61 2.076,46 Reserve electr.kasten 673,38 488,94
Spaarrekening 1.529,78 1.529,78      
nog te incasseren          
contributie 2017 780,00        
           
Totaal 3.456,39 3.606,24 Totaal 3.456,39 3.606,24
           
  Verloop Liquiditeiten    
           
    1-1-2018 31-12-2018    
  Rek.crt 1.146,61 2.076,46    
  Spaarrek. 1.529,78 1.529,78    
  Kas 0,00 0,00    
           
  Telling 2.676,39 3.606,24    
  mutaties 2017 929,85      
           
aantal incassomachtigingen 1-1-2018 156