Financieel jaarverslag 2017

Op de Algemene vergadering zal het financieel jaarverslag 2017 ter inzage zijn en worden besproken.

Inkomsten 2017     Uitgaven  2017
Contributies 2017 € 110,00     Bankkosten € 120,54
Rente spaarrek 0,32     Bestuurskosten €161,20
        Jaarvergadering € 196,40
Gem subsidie:       Kosten website € 89,54
regulier € 150,00     Wergr. Soc. contacten € 62,47
        Schaapskudde € 75,00
        Electriciteitskasten € 17,69
           
        Totaal € 722,84
        Saldo ink/uitg € -462,52
Totaal € 260,32     Totaal € 260,32
           

 

Balans per 31 december 2017
               
Debet 2016 2017     Credit 2016 2017
Kas 0,00 0,00     Eigen Vermogen 2.447,84 2.783,01
Rabobank 1.609,45 1.146,61     Reserve electr.kasten 691,07 673,38
Spaarrekening 1.529,46 1.529,78          
nog te incasseren              
contributie 2017   780,00          
               
Totaal 3.138,91 3.456,39     Totaal 3.138,91 3.456,39

 

Verloop Liquiditeiten

    1-1-2017 31-12-2017
  Rek.crt 1.609,45 1.146,61
  Spaarrek. 1.529,46 1.529,78
  Kas 0,00 0,00
       
  Telling 3.138,91 2.676,39
  mutaties 2017 -462,52  
       
aantal incassomachtigingen 1-1-2017 156