Fin. jaarverslag over 2019

                 
                   
  Inkomsten: 2019   Uitgaven: 2019        
                   
  Contributies :     Bankkosten 119,37        
  2019 95,00   Bestuurskosten 356,15        
        Kosten website 118,58        
  Rente spaarrek. 0,15   Electriciteitskasten 34,70        
        Facebook  32,00        
  Gem.subsidie:     Relatiegeschenken 780,99        
  Regulier 150,00              
                   
                   
  Totaal 245,15   Totaal 1.441,79        
        Saldo ink/uit -1.196,64        
                   
  Totaal 245,15   Totaal 245,15        
                   
                   
                   
                   
                   
  Balans per 31 december 2019      
                   
  Debet 2018 2019 Credit 2018 2019      
  Kas 0,00 0,00 Eigen Vermogen 3.117,30 2.705,36      
  Rabobank 2.076,46 879,67 Reserve electr.kasten 488,94 454,24      
  Spaarrekening 1.529,78 1.529,93            
  nog te incasseren                
  contributie 2019   750,00            
                   
  Totaal 3.606,24 3.159,60 Totaal 3.606,24 3.159,60      
                   
    Verloop Liquiditeiten          
                   
      1-1-2019 31-12-2019          
    Rek.crt 2.076,46 879,67          
    Spaarrek. 1.529,78 1.529,93          
    Kas 0,00 0,00          
                   
    Telling 3.606,24 2.409,60          
    mutaties 2017 -1.196,64            
                   
  aantal incassomachtigingen 31-12-2019 150          
                   
                   
                   
                   
  Toelichting: (alleen voor bestuursleden)          
                   
  Bankkosten 119,37   Maandelijkse kosten € 9,95 voor aanhouden       
        van de Rabo rekening          
  Bestuurskosten 356,15              
      35,00 boekenbon Harry Maat als bedankje voorzitterschap      
      25,00 kadokaart Rubert Enter wegens presentatie op ALV      
      10,00 frisdrank en wijn tbv ALV        
      30,00 koffie de Hoeksteen ALV          
      237,50 uitnodigingen ALV          
      18,65 huur dorpshuis overleg bushalte Kastelenlaan      
                   
  kosten website 118,58   domeinregistratie/spamfilterpakket en smtp      
        service (verzenden mail de Hofsteden)      
                   
  Electriciteitskasten 34,70   verfbenodigdheden kast Westerflier      
                   
  Facebook 32,00   betaalde advertenties Facebook      
                   
  Relatiegeschenken 780,99   1000 pennen met opdruk Hofsteden      
                   
  contributies 95,00   van de leden die geen incassomachtiging       
        hebben afgegeven hebben er slechts 19 betaald      
                   
  contributies nog 750,00   er zijn 150 incassomachtigingen van leden       
  te ontvangen     deze contributie is op 12 maart geincasseerd