Agenda jaarvergadering 2020

Agenda voor de Algemene ledenvergadering van wijkbelangenvereniging De Hofsteden die gehouden wordt op dinsdag 17 maart om 20:00 uur OBS Het Valkhof, Schonauwen te Roden.

Agenda:

  • Opening
  • Voorstellen bestuur
  • Verslag algemene ledenvergadering 2 april 2019
  • Jaarverslag 2019
  • Financieel verslag 2019 

PAUZE 

  • Informatie AED initiatief
  • Uitleg gebiedsverbinder en meewerkend voorman in onze gemeente
  • Rondvraag
  • Sluiting