Agenda bestuurvergadering 4-5-2021

Agenda vergadering algemeen bestuur van wbv. de Hofsteden die gehouden wordt op dinsdag4 mei 2021 om 20:45 uur via TEAMS 

Aan de orde komt:

  1.  Opening/Welkom
  2.  Vaststellen verslag van 6 april 2021          Bijlage
  3.  Ingekomen stukken en mededelingen
  4.  Bestuurssamenstelling c.q taakverdeling
  5.  Vergaderrooster                                        Bijlage
  6. Rondvraag
  7. Sluiting