Agenda bestuursvergadering 21-09-2021

Agenda vergadering algemeen bestuur van wbv. de Hofsteden die gehouden wordt op dinsdag 21 september 2021 om 20:00 uur aan de Dunninge 11 

Aan de orde komt:

  1. Opening/Welkom
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen verslag van 13 juli 2021                    Bijlage
  4. Ingekomen stukken en mededelingen (HSV)                         
  5. Aanleg Jeu de Boules veldje                                                  
  6. Stavaza Nieuwsbrief
  7. Rondvraag
  8. Sluiting