Agenda bestuursvergadering 13-07-2021

 Agenda vergadering algemeen bestuur van wbv. de Hofsteden die gehouden wordt op 13 juli 2021 om 19:30 uur aan de Dunninge 11 

Aan de orde komt:

  1. Opening/Welkom
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen verslag van 8 mei 2021                     Bijlage
  4. Ingekomen stukken en mededelingen        (HHT)          Bijlage        
  5. Stavaza: Groenproject; planten bloembollen                 
  6. Schouw                                                               Bijlage
  7. Platform
  8. Rondvraag
  9. Sluiting