Agenda bestuursvergadering 08-05-2021

Agenda vergadering algemeen bestuur van wbv. de Hofsteden die gehouden wordt op dinsdag 8 mei 2021 om 19:30 uur aan de Weldam 16 

Aan de orde komt:

  1. Opening/Welkom
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen verslag van 6 april 2021           Bijlage
  4. Ingekomen stukken en mededelingen                 Bijlage (dorpendagboek)
  5. Groenproject: planten bloembollen             Bijlage
  6. Stavaza Hondenpaaltjes
  7. Schouw
  8. Rondvraag
  9. Sluiting