Verslag van de bijeenkomst Hondenspeelweide

Beknopte weergave van de bijeenkomst van omwonenden en gebruikers hondenspeelweide en het bestuur van wbv. de Hofsteden gehouden op dinsdag 31 oktober om 19:30 uur in CHS. De Hoeksteen.

Aanwezig: omwonenden en gebruikers hondenspeelweide

Voorzitter: Theo van der Veen

Bestuur wbv de Hofsteden: Ad Bruin, Bert Neven, Bert Akker en Henriëtte Johannes

De voorzitter vraagt iedereen zich voor te stellen en te vertellen over de ervaringen met de hondenspeelweide.

Enkele aanwonenden van de weide geven aan overlast van de weide te hebben. De overlast wordt veroorzaakt door:

 • blaffende honden (eigenaren grijpen niet in)
 • roepende c.q. hard pratende hondenbezitters (honden worden getraind, aangemoedigd)
 • Openingstijden worden niet gehandhaafd
 • jongen kinderen met honden

Begrijpen dat vanuit het sociale aspect gezien de weide een groot succes is maar voor een deel van de omwonenden een niet geslaagd project is. Andere aanwonenden delen mee zeer tevreden met de weide te zijn en geen overlast te ervaren.  De gebruikers zijn tevreden over de weide maar ervaren wel dat kuilen die gegraven worden door de honden niet dicht gegooid worden. Regelmatig er geen honden zijn en het dan niet zo leuk is. Het veld te klein is.

De gebruikers begrijpen dat het blaffen en roepen van de hondenbezitters tot overlast voor de aanwonenden kan zijn. Vinden dit heel vervelend.

Oplossingen die bedacht worden zijn:

 • Aanpassing openingstijden
 • Instellen leeftijdsgrens voor gebruik hondenspeelweide
 • slot op het hek
 • Verplaatsen van het veld
 • Omdat veel gebruikers niet in onze wijk wonen stimuleren dat in andere wijken ook een hondenspeelweide wordt gerealiseerd waardoor de druk op dit veld afneemt.
 • Vergroten van de weide
 • Geen speeltjes toestaan
 • Blaffende honden (langdurig) niet welkom zijn

Opmerkingen die gemaakt zijn:

 • Het gaat om een pilot met als uitgangspunt dat er geen overlast mag zijn. Die is er nu wel dus is de pilot niet geslaagd en zou de hondenspeelweide moeten verdwijnen.
 • Er twee type hondenspeelweiden zijn te weten: een weide die in een woonwijk ligt en waaraan strengere regels verbonden zijn en een weide die buiten een woonwijk ligt die minder regels kent. Waar gaat de gemeente voor?
 • Ontwikkelingen rond de weide gecommuniceerd moeten worden met de gebruikers c.q. omwonenden.

Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat:

 • de grond van de gemeente is
 • de gemeente de pilot ondersteunt
 • het onderhoud in het begin slecht was maar nu verbeterd is
 • dat de overlast niet door iedereen ervaren wordt en dat door aanpassingen wellicht de overlast gereduceerd kan worden c.q. weggenomen kan worden.
 • Erkent dat de communicatie over het begrip  ‘overlast’ niet correct geweest is.
 • Alvorens definitief een beslissing over de weide te nemen eerst aanvullende  maatregelen wil nemen om de ervaren overlast te reduceren
 • Met de gemeente de resultaten van de enquête en deze avond worden besproken

Conclusies:

 • De korte termijn wordt er een nieuw bord geplaatst:  met nieuwe openingstijden;  09:00 – 18:00 uur. Deze openingstijden gelden zowel zomers als ’s winters; de leeftijdsgrens.
 • Slot op het hek (indien realiseerbaar)
 • Het bestuur gaat met de gemeente de resultaten van de enquête bespreken en nemen de punten die vanavond naar voren zijn gekomen mee.
 • vraagt in het overleg in het Platform van de wijkbelangenverenigingen in Roden of andere wbv’s ook een hondenspeelweide willen aanleggen.
 • Na een jaar opnieuw evalueren.

Gerelateerd