Resultaten enquête rotondes en zichtlijnen rotonde

Verslag gesprek tussen delegatie bestuur en wethouder over de resultaten enquête rotondes en zichtlijnen rotonde

Op donderdag 23 augustus j.l heeft een delegatie van het bestuur van wbv de Hofsteden een gesprek gehad met wethouder Wekema en de verkeersdeskundige van de gemeente. De gespreksonderwerpen waren de reacties die bij de wbv binnen zijn gekomen over de rotondes en het door ons bestuurslid aangekaarte probleem over het zichtveld bij de rotonde Kastelenlaan/Roderweg.

De gemeente onderkent het probleem dat het zicht zowel voor voorrang verkrijgende fietsers als voorrang verlenende automobilisten op of nabij de rotonde Kastelenlaan/Roderweg niet voldoet aan de daarvoor gelden richtlijnen.

Om het zicht te verbeteren heeft de gemeente voorgesteld om te onderzoeken of op korte termijn de zijkanten van de fietsenstalling kunnen worden verwijderd of aangepast. Tevens wordt de uitvoerbaarheid onderzocht of er een lus in de Kastelenlaan voor de rotonde aangebracht kan worden. Zodra deze lus wordt bereden licht er een waarschuwingsbord op dat de automobilist attendeert  op fietsers die van beide kanten de weg kunnen oversteken en daaraan voorrang verleend moet worden.

Qbuzz heeft de gemeente laten weten voornemens te zijn om op lijn 4 elektrische bussen te laten rijden. Hiervoor dient de halterplaats aan de Kastelenlaan ingrijpend aangepast te worden. De wijze waarop de halterplaats en de Kastelenlaan hiervoor aangepast moeten worden, moet nog onderzocht worden.

Het is de gemeente bekend, dat het zicht op de naderende fietsen nog sterker belemmerd wordt als er op de startplaats van de bushalte 2 (twee) bussen achter elkaar opgeteld staan om van stroom te worden voorzien. Met de huidige opstelling zal dat niet lukken en zal de opstellingsplaats voor 2 bussen ingrijpende gevolgen hebben voor een onbelemmerde zichtlijn. Wel is duidelijk dat de uitstaphalte aan de Kastelenlaan op de hoogte van de Doornakker dan komt te vervallen.

Uitvoering zal op z’n vroegst eind 2019 begin 2020 zijn.

Het beleid ‘Noordenveld op fietse’ wordt begin 2019 door de gemeente geëvalueerd. Daarin wordt ook de voorrangssituatie van de Weidenbloemenweg meegenomen evenals het fietspad van de Weidenbloemenweg dat de Roderweg kruist. Algemeen uitgangspunt is dat de fietser voorrang heeft. Alleen is het niet overal wenselijk. Financieel is het niet mogelijk om alle rotonden in onze gemeente gelijktijdig zodanig te wijzigen dat de fietser voorrang heeft. Hier wordt wel aan gewerkt.

De gemeente zal de reacties uit de enquête en de e-mails die wij over de rotonden hebben ontvangen betrekken bij de evaluatie.

Op de instaphaltes van de bushalte in onze wijk liggen erg veel peuken. Tijdens dit gesprek hebben wij hierop gewezen en gevraagd of er zogenaamde ‘peukenzuilen’ geplaatst kunnen worden. De wethouder vond dit een goede optie en bekijkt welke mogelijkheden er zijn om dergelijke zuilen te plaatsen.

Gerelateerd