Mijnbouwschade

Beste allen, 

Zoals bekend heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen zich de laatste maanden gebogen over verschillende onderwerpen betreffende de schade-afhandeling vanwege bodembeweging in het Groningenveld en de gasopslag Norg. Wij hebben recent besluiten genomen over wijzigingen in de schadeafhandeling. Hier een korte weergave van de belangrijkste besluiten: 

Vaste vergoeding van €5.000 voor 200.000 adressen

Het IMG past de schadeafhandeling op onderdelen aan en komt met een vernieuwde aanpak. Op circa 200.000 adressen komt er de keuze voor een vaste vergoeding van €5.000. Het is bedoeld voor eenvoudige, kleine schades, ook in het noordelijk deel van de van de gemeente Noordenveld. Zo ontstaat er meer capaciteit voor afhandeling van complexere dossiers. 

Beoordelingsmethodiek geactualiseerd en verfijnd
Voor de huidige maatwerk aanpak met schade-opname en een advies over de schade door een onafhankelijke deskundige wordt de beoordelingsmethodiek geactualiseerd en verfijnd. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals omgaan met diepe bodemdaling, verergering van schade, mestkelders en zettingsschade. 

Diepe bodemdaling en – bodemstijging
Voor het gebied waarin enkel diepe bodemdaling en -bodemstijging plaatsvindt is het volgende besloten: 

    • Diepe bodemdaling die in het Groningenveld en bij de gasopslag Norg plaatsvindt, leidt niet direct tot schade aan gebouwen.
    • Wel kan het bij uitzondering indirect tot schade leiden. Voor schademeldingen die in het oorspronkelijke effectgebied liggen van diepe bodemdaling, gaan we de komende maanden bepalen of er sprake is van een dergelijke uitzonderingssituatie.
    • Als na dat onderzoek blijkt dat er geen indirecte en geen directe schade kan zijn ontstaan door diepe bodemdaling bij een woning, dan wordt de aanvraag tot schadevergoeding voor die woning afgewezen. Het wettelijk bewijsvermoeden is er immers niet meer van toepassing en schade door mijnbouw is uitgesloten.

Inwoners in de gemeente Noordenveld waarvan de schadeafhandeling is stilgelegd, ontvangen de komende dagen een brief waarin zij geïnformeerd worden over de verdere afhandeling van hun schademelding. 

Meer informatie over de genomen besluiten vindt je ook op onze website www.schadedoormijnbouw.nl.

Hartelijke groet,
Stefan Wesselink
Stakeholdermanager 

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Cascadeplein 10 – 9726 AD Groningen
Antwoordnummer 3061 – 8000 WB Zwolle
T 06 27 909 771

www.schadedoormijnbouw.nl