Enquête hondenspeelweide

Naar aanleiding van de enquête in 2017 over het gebruik van de hondenspeelweide is overleg gevoerd met aanwonenden en gebruikers. Tijdens dit overleg zijn er enkele afspraken gemaakt.

Deze waren:
- Resultaten enquête bespreken met gemeente;  Dat is gebeurd. Gemeente heeft tijdens deze bespreking aangegeven voor een bord met de nieuwe openingstijden te zorgen en voor nieuwe aanplant rond de weide.
- Een slot op het hek; Uit onderzoek is gebleken dat een slot niet haalbaar is.
- Leeftijdsgrens aan begeleiding van de honden; Begeleiders van honden moeten minimaal 12 jaar oud zijn. Dit staat op het bord.
- Openingstijden aanpassen; De openingstijden zijn in eerste instantie aangepast: 09:00 – 18:00 uur. Hierover bereikte ons zoveel negatieve berichten dat de eindtijd in 20:00 uur is gewijzigd.
- Bewerkstelligen dat in andere wijken ook hondenspeelweiden worden aangelegd; in platform besproken

Als afsluiting van een pilot willen we u vragen om een enquête in te vullen. U kunt deze vinden via de link:  https://www.survio.com/survey/d/I1O1U3E1B3G3M3N8G

De resultaten gaan we met de gemeente bespreken.

Wij danken u voor het invullen van de enquête.

Het bestuur van de Wijkbelangenvereniging “de Hofsteden”

Gerelateerd