Enquête hondenspeelweide: de resultaten

Vanaf begin december 2018 was het mogelijk de enquête in te vullen over de hondenspeelweide in onze buurt. Daarvan hebben 30 personen gebruik gemaakt. Middels deze link kunt u de resultaten van de enquête lezen.

Wij willen allen die de enquête hebben ingevuld hartelijk bedanken. We  zullen de resultaten bespreken. Mogelijk vervolgacties van onze vereniging kunt u te zijner tijd weer op onze site lezen.

Het bestuur van de Wijkbelangenvereniging “de Hofsteden”.

Gerelateerd