Bijeenkomst hondenspeelweide op 31 oktober in de Hoeksteen

Aan alle geinteresseerden in de hondenspeelweide,

Op woensdag 31 oktober vindt een bijeenkomst plaats in CBS de Hoeksteen om met u in gesprek te gaan over uw ervaringen met de hondenspeelweide. De bijeenkomst begint om 19:30 uur. Belangstellenden zijn welkom. Graag aanmelden via info@dehofsteden.nl.

De resultaten van de enquete vindt u hieronder.

Het bestuur van Wijkbelangenvereniging 'De Hofsteden'.


Op 16 juni 2016 is de hondenspeelweide in gebruik genomen. Wij hebben u gevraagd naar uw ervaringen: bent u er blij mee? Of ervaart u juist overlast?

18 personen hebben de online enquête ingevuld (die reacties zijn als eerste in vet gegeven).  8 omwonenden hebben de enquete ingevuld (die reacties zijn als tweede gegeven, onderstreept).

Maakt u gebruik van de hondenspeelweide?

 • Ja 13   1
 • Nee (ga dan door naar vraag 3) 5  7

1. Hoe vaak maakt u gebruik van de hondenspeelweide?

 • Dagelijks 5
 • Wekelijks 4
 • Maandelijks 3
 • Zelden 0
 • Anders, namelijk: 2x geweest; om een beeld te krijgen

 2. Wat vindt u van de locatie van de speelweide?

 • Goed 15  1
 • Kan beter, namelijk: 3, hoort niet in een woonwijk (2x) ;     7, niet te dicht bij de woningen.

 3. Ervaart u overlast op de speelweide?

 • Ja, want   2, nog meer hondepoep (2x) en 1x meer lawaai; 7, geblaf en hard praten door hondenbezitters; gebruik weide buiten openingstijden
 • Nee  16  1

 4. In welke wijk bent u woonachtig?

 • De Hofsteden 6  8
 • De Vijfde Verloting 5
 • Anders, namelijk : Centrum / basisschool De marke  Zudden industrieterrein haarveld’, Oudgenoegstraat Roderveld; Hullen wijknieuw RodenMiddenveld

Ervaringen met de speelweide

5. Vindt u de speelweide netjes?

 1. Ja, 16   5
 2. Nee, want hondepoep (1x) ; onverzorgd; entourage en afwerking past niet in een woonwijk

6. Wordt de speelweide goed onderhouden?

 1. Ja 15   5
 2. Nee, want  3 1x diepe kuilen erg gevaarlijk  2, wordt niet onderhouden; langs de afrastering staat het onkruid hoog

7. Ervaart u een toename van het gebruik van de hondenspeelweide?

 • Ja 7  4
 • Nee 2  2
 • Geen idee 9  2

8. Ervaart u overlast van de speelweide?

 • Ja, waarover ervaart u overlast? 2 lawaai en hondenpoep 7 geblaf en geluidsoverlast
 • Nee, ga door naar vraag 11   16  1

9. Heeft u suggesties om de overlast te verminderen?

2x verplaatsen  verplaatsen; beperken openingstijden; tijdslot; gebruikers duidelijk maken dat omwonenden last ervaren; verwijderen banken, alleen voor bewoners Hofsteden; geen speelplaats.; kinderen onder de 12 jaar alleen met begeleiding

10. Bent u bereid te helpen bij het onderhouden van de speelweide?

 • Ja 7
 • Nee, want 8    10

Hoe tevreden bent u met de hondenspeelweide? Wilt u dit met een cijfer aangeven? 1 slecht en 10 zeer goed 

1----------2---------3---------4---------5----------6---------7----------8--------9-------10

2                                      1                                      3            5          3         4
3                        1          1          1             1                                      1          

 

11. Verbetersuggesties zijn altijd welkom? Heeft u nog ideeën? Laat het ons weten!

Zou mooi zijn als poep buiten de speelweide wordt opgeruimd door eigenaar, BV op groen bij bushalte. Veel reizigers stappen door het gras.  Stalen hekwerk; Groter maken. Er kan nog een stuk aan de achterzijde worden gebruikt. Meer zelfwerkzaamheid door de gebruikers. Er staat teveel onkruid op de boomwallen. Als een hond kuilen graaft zou de eigenaar ook de kuilen weer dicht moeten maken, dit voorkomt blessures door bv in de kuil te stappen.


Wenst u contact over deze enquête, stuur ons een mail op info@dehofsteden.nl Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Gerelateerd