WMO visie gemeente Noordenveld

 

 WMO VISIE NOORDENVELD

 Wmo visie gemeente Noordenveld: voor en met elkaar

 Op 19 juni heeft onze gemeenteraad de visie op de Wet maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Deze visie heet Voor en met elkaar. Waar het kort samengevat om gaat leest u hieronder.

 Voor en met elkaar

Meedoen betekent: je draagt bij, je werkt samen, je telt mee. Meedoen vraagt iets van jezelf en van een ander. Meedoen kun je leren en jong geleerd is oud gedaan. Ook de gemeente doet mee: ze draagt bij, ze werkt samen en biedt ruimte om mee te doen. De gemeente biedt het vangnet voor hen die het (tijdelijk) niet lukt om mee te doen.

 

Maar  wat betekent dat?

Ieder heeft zijn eigen rol in het geheel. Deze visie betekent niet alleen anders denken, maar ook anders doen. Het heeft niet alleen gevolgen voor het handelen van de gemeente, maar ook voor andere organisaties en voor de burgers.

Cultuuromslag

Meedoen, betekent dat iedereen (inwoners, gemeente en organisaties) bijdraagt, samenwerkt en meetelt. Het vraagt een cultuuromslag om iedereen hiervan te doordringen. Het vraagt een cultuuromslag, omdat we in de afgelopen jaren gewend geraakt zijn aan een andere samenleving: een samenleving waarin voor het oplossen van vele problemen een betaalde professional werd ingezet.Daardoor kijken we minder naar elkaar om en bieden elkaar minder de helpende hand. Daarnaast ziet de samenleving er nu anders uit, want er zijn gemiddeld minder jongeren en meer ouderen. Ook dit vraagt een andere kijk op de samenleving en een andere aanpak van de vraagstukken.

Bewust van consequenties ouder worden

“Van onze inwoners wordt steeds meer verwacht dat ze zelf hun problemen weten op te lossen, aldus wethouderGerrit Alssema. “ We moeten meer en meer ons bewust zijn van het feit dat we ouder worden en dat deze ouderdom soms gepaard kan gaan met gebreken. Het betekent kijken naar wat je nog wel kunt, in plaats van naar wat niet meer mogelijk is. We moeten ook geloven dat iemand zelf mogelijkheden in zich heeft om een oplossing te bedenken of in staat is die met anderen in zijn omgeving te vinden. Dit geldt voor de burger, maar ook voor de gemeente.”

Eigen verantwoordelijkheid steeds belangrijker

Maar hoe stimuleer je dat de burgers meer voor zichzelf te zorgen, nadat zij jaren aan de hand zijn mee genomen? Alleen maar weghalen van professionals zal niet tot het gewenste resultaat leiden. Overheden zullen eigen initiatief zorgvuldig moeten laten groeien. Dit bereik je niet met het vaststellen van een visie. Na de vaststelling van deze visie begint het pas echt. Voor de gemeente en voor de inwoners van Noordenveld. Hoewel de gemeente de inwoners kan ondersteunen, gaan wij er vanuit dat deze zelf ook rekening houden met hun toekomst. Het is aan de gemeente om te bevorderen dat het meedoen jong wordt geleerd. We proberen te voorkomen dat mensen niet (meer) mee kunnen doen. We willen dat iedereen die dat  (tijdelijk) nodig heeft een beroep kan doen op de samenleving. Wanneer u zelf oplossingen heeft gezocht maar toch problemen blijft houden, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Informatie over de Wmo

Nu het kabinet beslissingen heeft genomen over de bezuinigingen op het gebied van de Wmo, is het tijd om u, onze inwoners weer te informeren en te wijzen op de mogelijkheden die u zelf heeft. Wij gaan u daarom de komende tijd informeren over allerhande onderwerpen die gaan over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt al die informatie gemakkelijk herkennen aan de afbeelding op deze infopagina.