Dag van de Mantelzorg

Schoolstraat 50   9301 KC Roden  tel. 050-3176500

www.mantelzorgnoordenveld.nl

email: janniehouwing@welzijninnoordenveld.nl

Betreft: aankondiging Dag van de Mantelzorg

Roden,  september ‘13

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Elk jaar worden landelijk verschillende activiteiten georganiseerd voor de Dag van de Mantelzorg.

Het Contactpunt Mantelzorg Noordenveldheeft een programma opgesteld  om mensen, die langdurig zorgen voor iemand uit hun naaste omgeving, eens in het zonnetje te zetten.

Op vrijdagmiddag 8 november wordt voor de mantelzorgers in Noordenveld een High Tea georganiseerd in Norg, in De Brinkhof, Brink 1.

Programma:

13.15 uur   Inloop

13.30 uur   Welkom door Janny Verheijke (voorzitter van het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld)

13.40 uur   Het woord is aan wethouder Gerrit Alssema

14.00 uur   High Tea

16.00 uur   Afsluiting

Alle mantelzorgers zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Graag vóór 1 november aanmelden.

Wilt u deze bijeenkomst onder de aandacht van uw leden brengen?

 

Rozenactie.

Het is niet voor alle mantelzorgers mogelijk om deze bijeenkomst te bezoeken. Wij bezoeken de bij ons bekende mantelzorgers, die niet in staat zijn naar de Dag van de Mantelzorg te komen, thuis en bezorgen een roos.

Als u mantelzorgers kent, die in aanmerking komen voor een attentie wilt u dan naam en adres aan ons doorgeven? 

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met WiN (Welzijn in Noordenveld), Schoolstraat 50, 9301 KC Roden tel. 050 3176500.  Zie ook www.mantelzorgnoordenveld.nl

Alvast onze hartelijke dank.

 

Met vriendelijke groet,

namens het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld,

Jannie Houwing