Contributie

Beste wijkbewoner,

In 2007 is de WBV de Hofsteden opgericht. Via een huis-aan-huis ledenwerfactie hebben zich toen meer dan 350 huishoudens opgegeven als lid van de vereniging. Mensen die het belangrijk vonden en vinden om mee te denken over het welzijn in onze wijk. U kunt daarbij denken aan zaken als veiligheid, openbaar vervoer en groenvoorzieningen in de wijk. Kortom, zaken die ons allemaal aangaan. Het bestuur functioneert daarbij als spreekbuis van de wijkbewoners naar de gemeente. Wij voelen ons een gewaardeerd gesprekspartner van de gemeente en ervaren daarbij dat wij zeer serieus worden genomen.

Waarom deze brief?

Bij een vereniging horen leden. Leden die een financiële bijdrage leveren in de vorm van een contributiebedrag. Voor onze vereniging bedraagt dit € 5,00 per jaar. Bij de ledenwerfactie in 2007 hebben wij iedereen de vrijheid gegund zelf te bepalen op welke wijze men de contributie zou willen betalen. Wij hebben daarbij 2 mogelijkheden aangeboden:
1. Via een machtiging tot automatische incasso of,
2. Via een eigen overschrijving van de eigen bank.

Uit kostenoverwegingen hebben wij er destijds voor gekozen geen acceptgiro’s te verspreiden. In de praktijk blijkt helaas dat weinig leden, die destijds voor optie 2 hebben gekozen, hun contributie betalen. Als vereniging voor de hele wijk kunnen wij in onze activiteiten uiteraard geen onderscheid maken tussen wél en niét betalende leden. Wij hopen daarbij natuurlijk wel dat u ons werk belangrijk vindt en ons wilt steunen met de geringe bijdrage van € 5,00 per jaar.

Wat vragen wij van u?

Om de contributiebetalingen soepel te laten verlopen zouden wij het zeer op prijs stellen dat elk lid ons een machtiging verstrekt tot automatische incasso. U kunt dan niet meer vergeten te betalen en u steunt de vereniging enorm. Als u eerst nog wat informatie wilt hebben stuur dan gerust een mailtje naar: info@dehofsteden.nl. Andere contactgegevens vindt u op onze website. U krijgt daar direct een goed beeld van de activiteiten van onze vereniging. Het bestuur rekent op uw steun. Een sterke vereniging maken we met elkaar!!

Op deze site kunt u zich aanmelden als lid. Bent u al lid maar heeft u ons nog niet gemachtigd, dan kunt dat alsnog doen.
Volg voor het aanmelden en/of de machtiging de volgende link.

 

Gerelateerd