Aanmelden nieuwe leden

 

Bent u nog geen lid van de wijkbelangenvereniging dan kunt u lid worden door u aan te melden via info@dehofsteden.nl

 

De contributie bedraagt € 5,00 per jaar en kunt u overmaken opbankrekeningnummer NL41RABO 0138 2192 73 met vermelding van uw naam en adres.

 

Gerelateerd