Wijknieuws

Inbraken

Deuren en ramen op slot.

Terwijl ons land genoot van de zomerse temperaturen, zwaaiden overal de ramen en deuren open. Waakzaamheid is echter geboden, want "gelegenheid maakt de dief”. Soms wordt het de inbrekers wel heel gemakkelijk gemaakt. Denk hierbij vooral aan een ladder naast een raam, de huissleutel aan een spijkertje in de schuur of een open achterdeur terwijl u bijvoorbeeld voor uw huis staat te praten. De politie en gemeente willen er alles aan doen om woninginbraken tegen te gaan. Maar daarvoor is uw hulp nodig!

De politie van gemeente Noordenveld heeft geconstateerd dat er de afgelopen periode een stijging is geweest van het aantal woninginbraken in de gemeente. De zogeheten ‘flippermethode’ is hierbij een veelgebruikte methode. Bij deze methode ‘flippert’ de inbreker een pasje of stukje plastic tussen de deur en het kozijn waardoor de dagschoot wordt ontsloten. U kunt dit eenvoudig voorkomen door de deur op het nachtslot te draaien of een anti-inbraakstrip aan te brengen. Daarnaast heeft er in de gemeente een babbeltruc plaatsgevonden. Bij deze methode bellen onbekenden bij u aan en gebruiken ze een smoes om binnen te komen. Vervolgens proberen ze bij u binnen buit te maken. Laat dus nooit onbekenden uw huis binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen.

Indien u nog op vakantie gaat, is waakzaamheid eveneens gewenst. Veel mensen weten inmiddels dat het verstandig is om door de buren de post van de mat te laten halen. Maar vraag hen dan eveneens om deze ergens uit het zicht neer te leggen. Een grote stapel post op tafel laat weinig te raden over.

De meerderheid van alle aanhoudingen komt van tips door oplettende burgers. Het is dus van belang meteen de politie te bellen bij verdachte situaties. Voor spoedsituaties kunt  u 112 bellen, voor niet spoedeisende situaties 0900-8844.

Om de kans op woninginbraak met 90% te verminderen, kunt u een PKVW-goedgekeurd hang- en sluitwerk aanbrengen op uw deuren en ramen. Dit werkt natuurlijk alleen wanneer u de deuren en ramen daadwerkelijk op slot doet. Ook als u maar even weg bent of op een andere verdieping in huis bent. Vergeet bij het afsluiten van uw woning vooral niet het wc- en kelderraampje, de schuur of garage en de balkondeuren op slot te doen. Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl en www.stopdecriminaliteit.nl.

 

Gemeente Noordenveld en de Politie.

Geachte wijkbewoner,

Twee jaar geleden hebben wij met enkele vrijwilligers een gedeelte van onze wijk schoongemaakt. Met name de speeltoestellen hadden onze aandacht. Bij enkele buurtbewoners hebben we aangebeld met de vraag of we schoon water konden krijgen en dit was nooit een probleem. We werden deze dag voorzien van cake (door een vrijwilliger gebakken) en van thee en koffie. De catering werd door vrijwilligers verzorgd. Voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt was het een geslaagde dag! 

Ook dit jaar willen we met vrijwilligers onze wijk door om deze op te ruimen. Dit doen wij op 28 maart a.s. tijdens de nationale opschoondag. Van 10:00 uur tot 14:00 uur willen we de wijk door om  afval op te halen, speeltoestellen  en bankjes etc. schoon te maken. 

Wilt u ons deze dag helpen de boel op te ruimen? 

U hoeft niet de hele tijd mee te werken want dat kan ook een uurtje zijn.

Naast mensen die willen schoonmaken hebben we ook vrijwilligers nodig die voor de koffie en thee zorgen. 1 Vrijwilliger gaat voor ons bakken! Wij hopen dat veel mensen zich betrokken voelen bij onze wijk en bereid zijn om te helpen. Voelt u zich betrokken maar kunt u niet helpen dan zou een positieve reactie op dit verzoek ook een leuke opsteker zijn. Overigens hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld maar wij hopen op meer aanmeldingen.

 Weet u locaties in onze wijk die dringend aan een schoonmaakbeurt toe zijn dan kunt u ons deze melden.

Onze actie kondigen wij ook aan via facebook en twitter. Wilt u ons volgen en de berichten delen zodat wij meer mensen bereiken?

Met vriendelijke groet,

Bestuur wbv. De Hofsteden.

Op 2 februari om ca. 8:30 uur is er brand geweest in onze wijk aan de Doom. De bewoner is op verdenking van brandstichting aangehouden.

 

Uitnodiging

Wij zijn trots dat twee elektriciteitskasten in onze wijk van hun grijze kleur zijn verlost en voorzien zijn van hele mooie, kleurrijke, vrolijke afbeeldingen. Dit is gedaan door vier leden van de Teken en Schilderclub Roden.

We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom nodigen wij u uit om dit samen met ons te vieren op vrijdag 28 november om 14:00 uur aan de Hofsteden laan tegenover deCBS de Hoeksteen.

Hier staat de eerste kast die we bekijken en dan gaan we lopend naar de andere kast( Schonauwen) waar de koffie / thee voor u klaar staat.

U bent van harte uitgenodigd.

Voor het verfraaien van onze wijk laten we twee elektriciteitskasten van Enexis beschilderen. Hiertoe is via e-mail en onze huis aan huis verspreidde nieuwsbrief melding van gemaakt en gevraagd of men hiervoor een ontwerp wilde maken of deze kasten zouden willen beschilderen.

Leden van de teken- en schilderclub die in onze wijk wonen hebben twee ontwerpen gemaakt en gaan zeer binnenkort starten met het aanbrengen van de ontwerpen op de kasten. Onderstaand ziet u de ontwerpen.

Het ‘Mondriaan’ ontwerp wordt aangebracht op de kast aan de Schonauwen op de grondstrook tegenover de Heerenveense tuin en het andere ontwerp aan de Hofstendenlaan aan  de overzijde van CBS de Hoeksteen.

De kasten worden eerst schoongemaakt door leerlingen van De Esborg. Nadat ze zijn schoongemaakt brengen bestuursleden van de wbv de Hofsteden de grondverf aan waarnaar de amateurkunstenaars aan de slag kunnen. 

Als u zich uitgedaagd voelt of u wordt door het resultaat geïnspireerd: u mag nog altijd ontwerpen indienen. Wij hopen volgend jaar nog enkele kasten te kunnen laten beschilderen. Ook kunt u aangeven als u een kast in de buurt heeft waar u graag een afbeelding op geschilderd ziet. Ideeën zijn welkom!