Wijknieuws

Opnieuw een electriciteitskast in de wijk de Hofsteden beschilderd.

Nadat 2 jaar geleden de eerste 2 electriciteitskasten zijn beschilderd werd afgelopen zomer vervolg gegeven aan de wens om 4 kasten te beschilderen. Kinderen uit groep 7 van OBS de Hoeksteen hebben hiervoor ontwerpen aangeleverd. Daar zijn 2 ontwerpen uit gekozen waaronder het ontwerp van Marije van der Pol.

Marije heeft een boom getekend met vogeltje, vlindertjes en bloemetjes. Begin juli werd deze tekening op de kast aan de Doom door Thilla Franken en Wilma Rinsma geschilderd. Afgelopen donderdag hebben Thilla, Wilma en Marije elkaar ontmoet. Marije was heel tevreden over hoe haar ontwerp op de kast was geschilderd. Precies zoals zij in gedachten had. Voor de schilders was de moeilijkheid dat de tekening breed was en de kast met name hoog. Voordat het schilderen begon moest er het nodige denkwerk verricht worden hoe het ontwerp zo goed mogelijk weergegeven kon worden.

Volgens Marije en het bestuur van Wbv. De Hofsteden zij ze daar uitstekend in geslaagd.

Nu is het nog wachten op het beschilderen van de laatste kast. De kast die nog beschilderd gaat worden staat aan de Westhove. Waarschijnlijk wordt deze in het voorjaar 2017 beschilderd.

Heeft u nog ideeën of wensen t.a.v. het verfraaien of verbeteren van onze wijk laat het ons weten via info@dehofsteden.nl

                      

GEZELLIGE KOFFIEOCHTEND AAN DE WELDAM

Op zondag 21 augustus j.l. heeft de eerste koffieochtend plaatsgevonden aan de Weldam. Hiervoor waren alle aanwonenden van het grasveld aan de Weldam uitgenodigd. Velen hebben gehoor gegeven aan de oproep om te komen koffiedrinken.

De ochtend is georganiseerd in het kader van het omzien naar elkaar. Tijdens het koffiedrinken bleek dat diverse bewoners elkaar niet kenden. Met name overburen bleken vaak niet te weten wie er tegenover hun woonde.

We hadden goed weer en op het grasveld stond een mooie grote partytent die we mochten gebruiken. Het leuke aan de ochtend was dat iedereen enthousiast was en dat uit het onderlinge contact een bewoner heeft aangeboden om de tuin van een verder op wonende buurvrouw netjes te maken omdat zij daar zelf niet toe in staat was. Direct de volgende dag  heeft deze buurman de tuin al netjes gemaakt. Super dat men bereid is elkaar te helpen! Een andere bewoonster bood aan de aanwezige buren die geen vervoer hadden te brengen indien noodzakelijk. Hieruit blijkt dat het idee van het omzien naar elkaar goed aangeslagen is. 

Het op een ongedwongen manier in contact komen met buurtbewoners helpt dat kleine ongemakken die soms aanwezig te zijn, makkelijk door andere opgelost kunnen worden. We streven ernaar dat in de hele wijk van dergelijke activiteiten ontplooit worden zodat ook daar  buurtbewoners elkaar kunnen helpen. 

Vindt u het leuk om een dergelijke activiteit in uw straat te organiseren voor tips kunt u bij ons terecht. Stuur uw mal naar info@dehofsteden.nl.

De partytenten die wij mochten gebruiken (opening hondenspeelweide, koffieochtend Weldam etc.) werden ter beschikking gesteld door Bert Medema en Johan Wiersma. Beide buurtbewoners verhuren partytenten en dan is het mooi dat de wijkbelangenvereniging gebruik mag maken van deze tenten.  Onze hartelijk dank hiervoor!

            
              

 

De Hondenspeelweide geopend!

Na een lange voorbereidingstijd is dan toch eindelijk de hondenspeelweide aan de Kastelenlaan gereed! Op donderdagmiddag 16 juni j.l. werd de hondenspeelweide geopend door burgemeester Klaas Smid. Na het openen van het hek gingen diverse honden enthousiast de speelweide op. Na het doorknippen van het lint overhandigden Daniëla Zuidema en Nynke Boomstra (tot ieders verrassing) de opbrengst van hun sponsoractie voor de hondenspeelweide aan de burgemeester. Samen hebben de meiden € 51,15 opgebracht. SUPER! Op de vraag wat van dit geld gekocht moest worden lieten de meiden weten dat ze graag een waterbak voor de honden op de weide willen hebben. Jan Buiter (sponsor en genodigde) liet weten hiervoor te kunnen zorgen.

Vervolgens werd door Marks Eethuisje uit Nieuw-Roden de aanwezigen getrakteerd op lekkere hapjes. 

De onderstaande partijen hebben de realisatie van de weide mogelijk gemaakt:

De Noordenveldse Uitdaging

Rsg. De Borgen locatie de Esborg

Gemeente Noordenveld

Hout Centrum Roden

Bouwbedrijf R. van der Sluis

De Wit IJzerwaren

Buiter Roden

Stichting WiN 

Hoveniersbedrijf Kalfsbeek zal nog voor beplanting van een gedeelte van het hekwerk zorgen. 

Hondenspeelweide in gebruik!

Het hek rond de hondenspeelweide is afgelopen weekend geheel gereed gekomen! Met dank aan onze bestuursleden! Helaas hebben de hondenbezitters niet meegeholpen bij het plaatsen van het gaas en de hekken daarom heeft het wat langer geduurd voordat de omheining in zijn geheel klaar was.

Maar het resultaat mag er zijn! Vanaf het moment dat de weide geheel omsloten was wisten de hondenbezitters de weide te vinden. Heel leuk zoals de honden aan het spelen zijn. En…het is nog even wennen om door de banden te springen. Het duurt even maar dat durft er toch een hond doorheen. Hoe lang zal het duren voordat andere honden dit gaan doen?

hondenspeelveld

Direct naast het hek staat de dispenser waar een zakje gepakt kan worden om de hondenpoep op te rapen. Dit gevulde zakje kan direct in de bak weggegooid worden. Maakt men gebruik van het veld dan moet het afval, waaronder de hondenpoep, verplicht opgeruimd worden.

Het bordje met de voorwaarden voor het gebruik van het veld wordt binnenkort geplaatst evenals het laatste speelattribuut.

De opening van de weide vindt plaats op donderdag 16 juni om 16:00 uur.
Burgemeester K. Smid zal de openingshandeling verrichten.

Eindelijk aan de slag met de HONDENSPEELWEIDE (pilot)

                    Vrijwilligers gezocht!

Jazeker, op vrijdag 22 april gaan leerlingen van De Esborg aan de slag om het gaas rondom het veld aan te brengen. Wij willen deze dag proberen zowel het gaas als het hek aan te brengen. Daar hebben wij wel hulp bij nodig.

Vindt u het leuk om deze vrijdag samen met leden van het bestuur van de wbv. en de leerlingen van de Esborg het gaas en het hek te plaatsen? De leerlingen zijn om 08:00 uur op het veld aanwezig. Wij stellen extra handen zeer op prijs en zien u graag rond dit tijdstip. Voor de catering wordt gezorgd! Voor vragen en aanmelding: info@dehofsteden.nl

Waarom heeft de aanleg zo lang geduurd?

Door onverwachte publicatie vorig jaar in De Krant bereikte de wbv reacties van enkele bewoners van de Hunenborg die enkele bedenkingen hadden tegen de aanleg van dit veld.

Als bestuur van de wbv was het lastig om te bepalen hoe we hiermee om moesten gaan. Daarnaast konden we de weide niet zelf bekostigen en waren we afhankelijk van derden. Met de school De Esborg werd besproken welke samenwerking wij in dit project zouden kunnen hebben en hoe deze vorm moest krijgen.

Voor de mensen die bedenkingen tegen deze weide hadden hebben wij in oktober een informatieavond belegd. Deze hebben wij als een goede avond ervaren echter konden wij de bedenkingen tegen de weide niet volledig wegnemen.

Binnen het bestuur was er behoefte aan ondersteuning van de gemeente voor deze pilot. Door omstandigheden hebben wij hier lang op moeten wachten maar inmiddels hebben de bewoners van de Hunenborg en wij schriftelijk van de gemeente bericht gehad dat zij deze pilot van harte ondersteunen.

Vindt u het leuk om hierbij te helpen meldt u aan via info@dehofsteden.nl