Naar aanleiding van de enquête in 2017 over het gebruik van de hondenspeelweide is overleg gevoerd met aanwonenden en gebruikers. Tijdens dit overleg zijn er enkele afspraken gemaakt.

Deze waren:
- Resultaten enquête bespreken met gemeente;  Dat is gebeurd. Gemeente heeft tijdens deze bespreking aangegeven voor een bord met de nieuwe openingstijden te zorgen en voor nieuwe aanplant rond de weide.
- Een slot op het hek; Uit onderzoek is gebleken dat een slot niet haalbaar is.
- Leeftijdsgrens aan begeleiding van de honden; Begeleiders van honden moeten minimaal 12 jaar oud zijn. Dit staat op het bord.
- Openingstijden aanpassen; De openingstijden zijn in eerste instantie aangepast: 09:00 – 18:00 uur. Hierover bereikte ons zoveel negatieve berichten dat de eindtijd in 20:00 uur is gewijzigd.
- Bewerkstelligen dat in andere wijken ook hondenspeelweiden worden aangelegd; in platform besproken

Als afsluiting van een pilot willen we u vragen om een enquête in te vullen. U kunt deze vinden via de link:  https://www.survio.com/survey/d/I1O1U3E1B3G3M3N8G

De resultaten gaan we met de gemeente bespreken.

Wij danken u voor het invullen van de enquête.

Het bestuur van de Wijkbelangenvereniging “de Hofsteden”