Hallo wijkbewoners, 

Voor 2015 heeft Het Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe plannen voorzien die betrekking hebben op lijn 83 (Assen-Norg-Roden-Leek). De gemeente heeft de wijkbelangenverenigingen gevraagd om een reactie en wij horen daarom graag uw reactie.

Concept plannen

In de concept dienstregeling 2015 staat samengevat dat dat lijn 83 (Roden – Leek –Groningen) wordt geknipt in Roden waardoor reizigers uit Norg naar Leek zullen moeten overstappen in Roden. Buiten de spits vervalt de verbinding tussen Roden en Leek. Daarnaast zal lijn 83 vanuit Norg naar Assen er een kwartier langer over doen. Overstappen is mogelijk, dan is de reiziger even snel als in de oude situatie. Een alternatief is de bus vanuit Friesland naar Assen via Norg.

 

Planning

De hoofdlijnen van de concept dienstregeling 2015 worden ná vaststelling door het dagelijks bestuur (DB) van het OV-bureau en advisering door de Consumentenplatforms (CP’s) openbaar gepubliceerd en het OV-bureau brengt dan daarover een persbericht uit. In principe kan iedereen daar dan op inspreken. Het DB heeft de hoofdlijnen van de concept dienstregeling op 4 april vastgesteld. Vervolgens zal de directeur van het OV-bureau voor 15 april de ‘pijnpunten’ bespreken met wethouders (telefonisch) van de betreffende gemeenten. De planning is dat op 15 april de Groninger gemeenteraad en de Groningse/Drentse provinciale staten geïnformeerd worden, er een brief naar de gemeenten gaat en het persbericht verstuurd wordt. Het document met hoofdlijnen staat vanaf dan ook openbaar op de website “www.ovbureau.nl”. Ik verwijs jullie bij deze dan ook vast naar die website. Wij hebben toestemming van het OV-bureau om bovenstaande informatie vast met u te delen. Daarnaast publiceren wij de informatie uit deze mail ook op onze gemeentepagina zodat iedere inwoner van deze gemeente zijn of haar mening kan geven. 

Uitwerking

De uiteindelijke vaststelling van de dienstregeling 2015 vindt plaats in juni. Op 3 juni geven de CP’s een formeel eindadvies over de dienstregelingvoorstellen. Het DB van het OV-bureau neemt op 20 juni een besluit over de vaststelling van de dienstregeling. De berichtgeving daarover naar o.a. pers, gemeenten, raad- en staten, etc. zal ongeveer begin juli plaatsvinden.

Uw mening

De gemeente zal, na afweging van de verschillende belangen, waaronder de reactie van de belangenverenigingen, het OV-bureau een reactie sturen. Wij zien daarom de reacties van de bewoners met belangstelling voor 1 mei 2014 tegemoet. Uiteindelijk is het de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van het OV-bureau om te beslissen welke wijzigingen wel of niet doorgevoerd worden in de dienstregeling 2015.

Vragen en opmerkingen?

Mochten u  naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot de wijbelangenvereniging via hConcetpret mail adres info@dehofsteden.nl

Wij horen graag van uw reactie.