Agenda bestuursvergadering 6-4-2021

Agenda vergadering algemeen bestuur van wbv. de Hofsteden die gehouden wordt op dinsdag 6 april 2021 om 19:30 uur via TEAMS

Aan de orde komt:

  1.  Opening/Welkom
  2.  Vaststellen verslag van 23 februari 2021            Bijlage
  3.  Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Afronding ALV
  5.  Evaluatie Peukenzuil (zie ook mail W. Hagenaar)                            
  6. Speelveldje Doom (op verzoek van Alex)
  7. Rondvraag

Sluiting