Agenda bestuursvergadering 26-1-2021

Agenda vergadering algemeen bestuur van wbv. de Hofsteden die gehouden wordt op dinsdag 26 januari 2021 om 19:30 uur via TEAMS 

Aan de orde komt:

  1. Opening
  2. Vaststellen verslag van 22 december 2021           Bijlage
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Voorbereiding ALV
  5. Vergaderschema 2021 Bijlage
  6. Schouwdatum             Mail Leonie
  7. Website
  8. Rondvraag
  9. Sluiting