Agenda bestuursvergadering 23-2-2021

Agenda vergadering algemeen bestuur van wbv. de Hofsteden die gehouden wordt op dinsdag 23 februari 2021 om 19:30 uur via TEAMS

Aan de orde komt:

  1.  Opening
  2.  Vaststellen verslag van 26 januari 2021             Bijlage
  3.  Ingekomen stukken en mededelingen
  4.  Voorbereiding ALV; jaarverslag; fin.verslag; begeleidend schrijven
  5.  Schouwdatum/tijd                                                      
  6.  Website
  7.  Afvalkraam/ondergrondse containers                           Bijlage
  8.  Rondvraag
  9.  Sluiting