Wijknieuws

 

 

 

Aan geadresseerde

 

 

 

U W  B R I E F  V A N
O N D E R W E R P
U W  K E N M E R K
O N S  K E N M E R K
R O D E N

 

Burgernet

 

 

 

U12.09894

 

             

Bijlagen: 3

 

Geachte heer/mevrouw,

Als burgemeester ben ik er trots op u te vertellen dat de gemeente Noordenveld start met Burgernet. Een unieke samenwerking tussen u, de gemeente en de politie. Burgernet is een telefonisch netwerk van bewoners en ondernemers. De achterliggende gedachte is eenvoudig: hoe meer ogen en oren we gebruiken bij de opsporing van een vermist persoon of verdachte, hoe groter de kans dat we deze samen opsporen. Ik roep u dan ook op om mee te doen. De veiligheid van onze leefomgeving raakt ons immers allemaal!

 

Hoe werkt Burgernet?

Als u zich als bewoner of ondernemer aanmeldt voor Burgernet levert u een waardevolle bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van onze gemeente. En dus ook aan die van uw eigen leefomgeving. De meldkamer van de politie kan een Burgernetactie starten als zij een melding binnenkrijgt van bijvoorbeeld een vermist kind, een overval, een winkeldiefstal of een inbraak. Er moet dan wel sprake zijn van een duidelijk signalement van een persoon en/of omschrijving van een voertuig. Doet u mee aan Burgernet dan krijgt u bij een Burgernetactie een ingesproken bericht of sms via de (mobiele) telefoon. Dit met het verzoek om uit te kijken naar een persoon of voertuig. Als deze actie ten einde is ontvangt u een bericht over het resultaat van de actie.

 

Burgernet werkt!

Burgernet wordt in steeds meer gemeenten ingevoerd en heeft al meer dan 1.000.000 deelnemers. Inmiddels zijn 360 gemeenten actief met Burgernet. Uitgebreide informatie vindt u in bijgevoegde folder en op de website www.burgernet.nl.

 

Hoe meldt u zich aan?

Bent u 16 jaar of ouder? Wilt u ook een actieve rol spelen in de veiligheid van uw

woon- en leefomgeving? Meld u dan aan via www.burgernet.nl. Heeft u geen internet? Vult u dan de antwoordkaart in. Hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter de kans dat verdachten en vermiste personen worden opgespoord.

 

Mocht u nog vragen hebben of heeft u meer aanmeldkaarten nodig dan kunt u terecht bij relatiebeheer Burgernet Drenthe, via drenthe@burgernet.nl of telefonisch 06-15837223.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

 

J.H. van der Laan

Burgemeester

 

Wie is verantwoordelijk?

De gemeente is verantwoordelijk voor het groenonderhoud in onze wijk. Dit onderhoud is uitbesteed aan Novatec. De gemeente is vorig jaar akkoord gegaan met een zeer forse bezuiniging op dit onderhoud. Naast deze bezuiniging is geopperd om het groenonderhoud uit te besteden aan de wijkbelangenverenigingen maar die besturen (waaronder wij) hebben aangegeven deze verantwoordelijkheid niet op zich te willen nemen. 

Dat er bezuinigd wordt op het openbaar groen is ook in onze wijk goed te zien. Veel onkruid tussen de tegels en veel overhangend groen. Bij de gemeente regent het klachten over dit onderhoud en onze vereniging is hierover inmiddels ook aangeschreven door een verontruste wijkbewoner.

Zelf de handen uit de mouwen steken

Wat kunt u zelf doen om uw directe leefomgeving er zo goed mogelijk uit te laten zien? Misschien meer dan u denkt. Het tegelpad rondom uw huis/tuin onkruid vrijmaken, Overhangende takken snoeien (zowel in uw eigen tuin als het gemeentelijk groen als dit erg over een pad hangt).  U mag uitlopers snoeien als u daar last van heeft maar dit betekent niet dat u een volledig bosje of boom van de gemeente mag snoeien. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de gemeente of met ons.

Eventueel troep in bosjes rond uw huis opruimen. Een idee kan zijn om met de buurt een zaterdag de directe omgeving aan te pakken. Ideeën hierover horen wij graag.

 Meedenken

Ondanks dat wij als wijkvereniging geen verantwoordelijkheid willen dragen voor dit onderhoud zijn wij wel van mening dat de wijkbewoners mede verantwoordelijk zijn voor hun leefomgeving.

De wbv  wil meedenken hoe onze wijk zo leefbaar mogelijk blijft nu de gemeente minder aan groenonderhoud doet. Wij vragen u als wijkbewoner of u ideeën heeft hoe wij onze wijk t.a.v. het groen netjes kunnen houden. Misschien heeft u hele bruikbare tips of ideeën; wilt u die tips en ideeën met ons delen en ons die via het contactformulier laten weten?

Welke speelvoorzieningen worden waar en wanneer aangelegd?

Binnenhof:

2012: 2 doelen van nijha met afvangnet, nr. 772096-58; Plaatsing verwacht in week 26 en draaischijf met drie zitjes van Boer Babbelduizel, nr. SOL 030153; Draaischijf verwacht voor 21 juli.

2013: Klimtoestel  boerplay kasteel met valondergrond nr. 3033275841 

De Doom/ Entinge

2012:  2 doelen (bestaande van het Binnenhof) in Noord-Westelijke richting geplaatst; Plaatsing wipwap verwacht voor 21 juli.

Afgelopen vrijdag is op dit speelveldje de vogelnestschommel geplaatst. Het was een hele drukte op dit veldje toen de schommel geplaatst was. Soms met z’n drieën werd de schommel uitgeprobeerd. Gelukkig is die van stevig materiaal gemaakt en kan dus tegen een stootje!

   

De Cloese

2012:  Wipwap uit Norg bij de huidige speelvoorzieningen; Na Rodermarkt

Landfort

2012:  Klimtoestel Vaalserberg van Boerplay, nr. 507201; Voorbereidingen in week 35, plaatsing in week 36.

Heereveense tuin

2012:  Speelberg 4 a 5 meter hoog. Inzaaien met gras. Grond aanwezig en kan aangelegd worden (in overleg met bestuur).

2013: Ondernemende speelvoorziening van Eibe. Afhankelijk van het budget wordt er geplaatst.

Na het vaststellen van het speelbeleidsplan door de gemeenteraad is de werkgroep Jeugd en gezin binnen het bestuur van de wijkbelangenvereniging (wbv) hard van slag gegaan. In het speelbeleidsplan is vermeld dat de speelvoorzieningen in onze wijk nog deze zomer geactualiseerd kunnen worden. De werkgroep heeft met de betrokken ambtenaar de huidige situatie van de speelvoorzieningen in onze wijk besproken en daarnaast is van gemeentezijde aangegeven welke mogelijkheden er zijn om de speelvoorzieningen te actualiseren. Dit gesprek heeft de werkgroep als erg plezierig en inspirerend ervaren. 

Het bestuur van de wbv heeft op advies van de werkgroep besloten om alle bewoners van onze wijk aan te schrijven en te verzoeken om aan te geven welke speelvoorzieningen men wenst. In de bijlage bij de brief zat een inventarisatie van de huidige speelvoorzieningen met daarbij een optie wat op die plek eventueel nog meer mogelijk zou kunnen zijn. Op een bijgevoegd formulier konden (indien gewenst) de wensen aangegeven worden. Reageren via onze website behoorde ook tot de mogelijkheden.

In totaal zijn er bij de werkgroep 88 reacties binnengekomen. Helaas moest de werkgroep na bestudering van de ingeleverde formulieren constateren dat er geen enkele reactie van de bewoners aan het Landfort ontvangen was. Door een communicatiefout binnen het bestuur hebben deze bewoners de brief met bijlagen niet ontvangen. De voorzitter van het bestuur is persoonlijk bij deze bewoners langs geweest om hun mening te vragen. Op veel ingediende formulieren zijn nog opmerkingen geplaatst. Deze kunnen niet allemaal beantwoord of van commentaar worden voorzien. Op de opmerkingen van de bewoners aan de Hunenborg wordt onderstaand ingegaan. De werkgroep heeft in dit advies zich laten leiden door de wensen van de bewoners. Individuele wensen kunnen niet vervuld worden maar in de meeste gevallen liepen de wensen niet ver uiteen. Vanuit het gedeelte van onze wijk rond de Groenenstein is 1 reactie gekomen. Verzocht is (door nog enkele anderen) om voetbaldoelen te plaatsen op de groenstrook aan de Slotlaan voor de oudere jeugd. In het verleden hebben er voetbaldoelen gestaan langs de bosrand maar die zijn weggehaald omdat daar geen gebruik meer van gemaakt wordt. Uit het kontact dat wij met de gemeente hebben is naar voren gekomen dat men hier welwillend naar wil kijken maar dat dit op dit moment geen prioriteit heeft.

Onderstaand is per speelplek aangegeven wat ons voorstel aan de gemeente wordt. Dit voorstel is inmiddels met de gemeente besproken en kan uitgevoerd worden.

Binnenhof: De speelvoorziening aan het Binnenhof kan uitgebreid worden. Uit de reacties die wij hierover ontvangen hebben blijkt dat ons voorstel om de huidige doeltjes te vervangen voor grotere met afvangnet gewenst worden. Daarnaast wenst men een groot klimtoestel en een draaischijf. De werkgroep stelt voor een kunststof klimtoestel te plaatsen met de mogelijkheid tot balanceren, glijden, slingeren en klimmen. Daarnaast een draaischijf waarop gezeten en gebalanceerd kan worden en de kleine doelen te vervangen door grotere met afvangnet. De draaischijf en de doelen worden nog dit jaar vervangen. Het klimtoestel begin 2013.

 

De Doom/Entinge: Het idee om hier kleine voetbaldoeltjes te plaatsen wordt gezien de reacties ondersteund maar wel met het advies om de doelen in noord-zuid richting te plaatsen i.v.m. de veiligheid van de kinderen. Daarnaast is een vogelnestschommel het meest in trek als nieuwe speelvoorziening. De werkgroep stelt voor de kleine voetbaldoeltjes te plaatsen in noord-zuidrichting en naast de te vervangen wipwap een vogelnestschommel te plaatsen. De doeltjes worden nog dit jaar geplaatst, de wipwap vervangen en de vogelnestschommel geplaatst.

 De Hunenborg: Ons voorstel was om op het veld aan de Slangenborg dat grenst aan de achtertuinen van de bewoners van de Hunenborg een speelberg te creëren waar kinderen met hun fiets of slee vanaf kunnen. Ook zouden de speeltoestellen die in de hoek van de Hunenborg staan op dit veld geplaatst kunnen worden. Op dit idee zijn negatieve reacties binnengekomen. Door de bewoners van de Hunenborg werd gesteld dat dit speelveld niet van de gemeente is maar van de bewoners. Volgens de bewoners moet de wbv niets met dit veld doen. Er zijn bij de wbv wel reacties binnengekomen om wel een speelberg te creëren maar  gelet op de reacties van de aanwonenden is ons voorstel om niets met dit veld en de speelvoorziening aan de Hunenborg te doen. Ons advies is om de huidige situatie te handhaven.  

Kastelenlaan: Hier zijn weinig reacties op binnengekomen. De huidige speelvoorziening moet gehandhaafd blijven. Ons advies is om de speelvoorziening te handhaven.

De Cloese: Aan de Cloese kan een speeltoestel bijgeplaatst worden maar ons idee was om de speeltoestellen te verplaatsen richting de Rusthoven. Hierop zijn veel reacties binnengekomen. De helft van de reacties pleiten voor het handhaven van de huidige speelvoorziening. De andere helft pleit voor speelvoorzieningen tussen de huizen van de Klencke en de Cloese richting de Westhove. In het verleden hebben hier ook speeltoestellen gestaan. De werkgroep heeft de gemeente gevraagd om de huidige speelvoorziening aan de Cloese te handhaven en een nieuwe speelvoorziening tussen de Cloese en de Klencke richting de Westhove te creëren. Omdat jaren geleden  op verzoek van de bewoners van de Cloese de huidige speelvoorziening is geplaatst op de plaats waar die nu is gerealiseerd en omdat de groenstroken tussen de Klencke en de Cloese te nat zijn en de gemeente de speelvoorzieningen niet meer verspreid in een beperkte omtrek van elkaar wil realiseren is het niet mogelijk om op deze locatie speeltoestellen te plaatsen. Ons voorstel is om aan de Cloese een wipwap te plaatsen bij de huidige speelvoorzieningen. 

Landfort: De voorzitter van de WBV is persoonlijk bij de bewoners van het Landfort langs geweest om te vragen of zij ons voorstel ondersteunen om een groot combi speeltoestel te plaatsen. Alle reacties op dit voorstel waren positief. Het betreft de reacties van de bewoners die aanwezig waren en de kinderen die op dat moment op het veld aan het spelen waren. Wij stellen de gemeente voor om een groot combi-speeltoestel te plaatsen op het middelste veld. De basketbalkorf op de huidige plek laten staan. Vanwege het beschikbare budget voor dit jaar een klimtoestel deze zomer te plaatsen en begin volgend jaar aan te vullen met een ander speeltoestel.

Heerenveense tuin: Op ons idee om in de Heerenveense tuin enkele avontuurlijke speelmogelijkheden te creëren is door enkele enthousiast gereageerd. 1 reactie was van mening dat het oorspronkelijke idee van de Heerenveense tuin gehandhaafd moet blijven. De jeugd vernield nu al teveel in deze tuin (bijv. het stenen muurtje). De filosofie van Le Roy is dat door de natuur zijn gang te laten gaan er iets groots en stevigs ontstaat. Vorig jaar moest er al worden ingegrepen omdat de Heerenveense tuin erg verwilderde en niet meer aantrekkelijk was om er doorheen te lopen. Daarmee is de filosofie van Le Roy losgelaten. Wellicht kan door het plaatsen van de speelvoorziening voorkomen worden dat de bomen en struiken vernield worden. De jeugd komt nu in de Heerenveense tuin om zoekt materiaal om te spelen maar dan zijn er speelvoorzieningen die hen bezighoudt. De werkgroep adviseert om uitdagende houten speelvoorzieningen te plaatsen tussen de bomen. Gedacht moet worden aan bijv een kronkelpad overgang, zigzag hangbrug overgang, hangloopovergang, ratennet overgang etc. Daarnaast stelt de wbv voor om op de groenstrook naast de Heerenveense tuin een berg zand te storten die als speelberg kan dienen. Deze berg kan in de toekomst betrokken worden bij de speelvoorziening in de Heerenveense tuin.  De wbv stelt voor om deze speelvoorzieningen begin volgend jaar aan te schaffen. Indien mogelijk wordt de speelberg eerder aangelegd.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij ouders en kinderen met dit advies teleurstellen. Met name in de omgeving van de Cloese, Westhove en De Klencke was de wens groot om ook een speelvoorziening te creëren tussen de Cloese en de Klencke. Zoals is aangegeven komt dit niet overeen met het speelbeleidsplan. De gemeente is niet voornemens om van dit kortgeleden vastgestelde plan af te wijken.

Omdat ons advies aan de gemeente financieel het beschikbare budget voor dit jaar overschrijdt wordt een gedeelte van de aan te schaffen speelvoorzieningen begin 2013 aangelegd. Loopt u over een jaar door onze wijk dan zullen de veranderingen op de speelvelden goed zichtbaar zijn.

Mede door uw reactie is de wbv tot dit voorstel gekomen. Wij danken u voor de door u genomen moeite.

Algemeen:

In onze wijk zijn er twee centrale speelvoorzieningen. Deze liggen op het Binnenhof en op de Landfort. De speelvoorziening op deze twee locaties zijn bedoeld voor alle jeugd.

Binnenhof huidige situatie: schommel, duikelrek, wipkippen, glijbaan en een wipwap, 2 kleine voetbaldoeltjes

Optie: bestaande toestellen handhaven plus uitbreiding bijv. met een klimtoestel en of een draaischijf. De voetbaldoeltjes worden vervangen voor twee iets grotere doeltjes met afvangnet.

De Doom/Entinge huidige situatie: wipkip, glijbaan en duikelrek. De wipwap is wegens slijtage weggehaald.

Optie: handhaven huidige speeltoestellen plus nieuwe wipwap. Er is ruimte voor een nieuw speeltoestel voor kleine kinderen. Daarnaast worden de twee kleine doeltjes die nu nog op het Binnenhof staan op dit speelveld geplaatst.

 De Hunenborg: huidige situatie: in de bocht enkele speeltoestellen

Optie: speeltoestellen verplaatsen naar het veld aan de Slangenborg plus inrichten voor informele speelruimte door een speelberg te creëren. (Berg waar kinderen met de fiets en ’s winters met de slee vanaf kunnen)

Kastelenlaan: klautertoestel met glijbaan, 2 x wipkip

Optie: handhaven. Weinig kinderen in de buurt en eventueel kunnen die naar het beoogde speelveld aan de Slangenborg.

De Cloese huidige situatie: klimhuisje, wipkip, draaitol en glijbaan

Optie: Alle toestellen verplaatsen naar het laatste veldje in het verlengde van de Westhoven en achter de Rusthoven. Daar mag een toestel voor kleine kinderen bij.

Landfort huidige situatie: kleine voetbaldoeltjes, basketbal, glijbaan, wipkip en duikelrek.

Optie: doeltjes handhaven, speeltoestellen verplaatsen naar het middelste veld en dit uitbreiden met een groot combi toestel dat ook geschikt is voor de wat oudere kinderen.  

Heerenveense tuin huidige situatie: slingerend pad

Optie: avontuurlijke inrichting voor de wat ouderen kinderen bij v. met een loopbruggetje, stapstammen, balanceertouw of balk.