Wijknieuws

Geachte wijkbewoner,

Twee jaar geleden hebben wij met enkele vrijwilligers een gedeelte van onze wijk schoongemaakt. Met name de speeltoestellen hadden onze aandacht. Bij enkele buurtbewoners hebben we aangebeld met de vraag of we schoon water konden krijgen en dit was nooit een probleem. We werden deze dag voorzien van cake (door een vrijwilliger gebakken) en van thee en koffie. De catering werd door vrijwilligers verzorgd. Voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt was het een geslaagde dag! 

Ook dit jaar willen we met vrijwilligers onze wijk door om deze op te ruimen. Dit doen wij op 28 maart a.s. tijdens de nationale opschoondag. Van 10:00 uur tot 14:00 uur willen we de wijk door om  afval op te halen, speeltoestellen  en bankjes etc. schoon te maken. 

Wilt u ons deze dag helpen de boel op te ruimen? 

U hoeft niet de hele tijd mee te werken want dat kan ook een uurtje zijn.

Naast mensen die willen schoonmaken hebben we ook vrijwilligers nodig die voor de koffie en thee zorgen. 1 Vrijwilliger gaat voor ons bakken! Wij hopen dat veel mensen zich betrokken voelen bij onze wijk en bereid zijn om te helpen. Voelt u zich betrokken maar kunt u niet helpen dan zou een positieve reactie op dit verzoek ook een leuke opsteker zijn. Overigens hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld maar wij hopen op meer aanmeldingen.

 Weet u locaties in onze wijk die dringend aan een schoonmaakbeurt toe zijn dan kunt u ons deze melden.

Onze actie kondigen wij ook aan via facebook en twitter. Wilt u ons volgen en de berichten delen zodat wij meer mensen bereiken?

Met vriendelijke groet,

Bestuur wbv. De Hofsteden.

Op 2 februari om ca. 8:30 uur is er brand geweest in onze wijk aan de Doom. De bewoner is op verdenking van brandstichting aangehouden.

 

Uitnodiging

Wij zijn trots dat twee elektriciteitskasten in onze wijk van hun grijze kleur zijn verlost en voorzien zijn van hele mooie, kleurrijke, vrolijke afbeeldingen. Dit is gedaan door vier leden van de Teken en Schilderclub Roden.

We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom nodigen wij u uit om dit samen met ons te vieren op vrijdag 28 november om 14:00 uur aan de Hofsteden laan tegenover deCBS de Hoeksteen.

Hier staat de eerste kast die we bekijken en dan gaan we lopend naar de andere kast( Schonauwen) waar de koffie / thee voor u klaar staat.

U bent van harte uitgenodigd.

Voor het verfraaien van onze wijk laten we twee elektriciteitskasten van Enexis beschilderen. Hiertoe is via e-mail en onze huis aan huis verspreidde nieuwsbrief melding van gemaakt en gevraagd of men hiervoor een ontwerp wilde maken of deze kasten zouden willen beschilderen.

Leden van de teken- en schilderclub die in onze wijk wonen hebben twee ontwerpen gemaakt en gaan zeer binnenkort starten met het aanbrengen van de ontwerpen op de kasten. Onderstaand ziet u de ontwerpen.

Het ‘Mondriaan’ ontwerp wordt aangebracht op de kast aan de Schonauwen op de grondstrook tegenover de Heerenveense tuin en het andere ontwerp aan de Hofstendenlaan aan  de overzijde van CBS de Hoeksteen.

De kasten worden eerst schoongemaakt door leerlingen van De Esborg. Nadat ze zijn schoongemaakt brengen bestuursleden van de wbv de Hofsteden de grondverf aan waarnaar de amateurkunstenaars aan de slag kunnen. 

Als u zich uitgedaagd voelt of u wordt door het resultaat geïnspireerd: u mag nog altijd ontwerpen indienen. Wij hopen volgend jaar nog enkele kasten te kunnen laten beschilderen. Ook kunt u aangeven als u een kast in de buurt heeft waar u graag een afbeelding op geschilderd ziet. Ideeën zijn welkom!

 

 

Workshop ‘Herken verdacht gedrag’

Op 28 oktober wordt voor burgers in de gemeente Noordenveld de workshop ‘Herken verdacht gedrag’ georganiseerd. Deze workshop is al eerder georganiseerd door de gemeente Borger-Odoorn. Nu krijgen inwoners van de gemeente Noordenveld de gelegenheid deze workshop te volgen.

De wijkagent van de gemeente Noordenveld is tijdens deze bijeenkomst aanwezig om vragen van burgers te beantwoorden. Afgelopen jaar heeft de politie samen met dorps- en wijkbelangenverenigingen uit de gemeente Noordenveld al meerdere bijeenkomsten georganiseerd. De samenwerking tussen burgers en de politie stond ook tijdens deze overleggen centraal.

Komt u ook?

Wat mag u bij een heterdaadsituatie van een inbraak wel en niet doen? Deze belangrijke vraag komt tijdens de workshop zeker aan de orde. Alle ingrediënten voor een leuke bijeenkomst met een serieuze ondertoon zijn aanwezig. Een interactieve avond die u tips geeft en leert kijken naar dingen in de wijk die afwijken van de normale dagelijkse gang van zaken. Wat is verdacht gedrag, hoe denkt een inbreker, wat kunt u als inwoner van de gemeente doen?

 

 

Delen van zorgen en ideeën

Juist het gesprek en de ideeën van de inwoners zijn belangrijk voor de gemeente en de politie. Burgers kunnen hun zorgen naar voren brengen of de goede ideeën meegeven. Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aan de avond zijn voor bezoekers geen kosten verbonden.

 

Waar?

’t Dörpshuus Nij-Roon

Zaal ‘de Smidse’ open 19.45 uur

Aanvang 20.00 uur

Roderweg 86
9311 PB Nieuw-Roden.

met vriendelijke groet,
Robert Bouma en Gea Nijveen 
Organisatie Preventiebijeenkomsten