Per direct treedt Bert Akker af als voorzitter van de wijkbelangenvereniging. Bert moet zeer binnenkort een zware studie voor zijn werk volgen en is bang dat hij hierdoor niet meer voldoende tijd aan zijn voorzitterschap kan besteden. Hij blijft gelukkig nog tot de zomervakantie bestuurslid zodat wij tijdig een vervanger kunnen zoeken.

Bert is al vanaf het begin voorzitter van de wijkbelangenvereniging. Onder zijn bezielende en humorvolle leiding heeft het bestuur veel activiteiten ontplooid. Denkt u aan de hondenpoeppaaltjes, de hondenpoepzakjes en dispenser, het beschilderen van de electriciteitskasten, het upgraden van speelvelden. Bert was actief bij al deze projecten.

De bestuursvergaderingen waren nooit vervelend en verliepen in goede sfeer. Bert geeft aan dat deze beslissing hem zwaar valt. Ook als bestuur betreuren wij het afscheid van Bert. Gelukkig maakt hij op dit moment nog deel uit van het bestuur maar naar buiten toe fungeert hij niet meer als voorzitter.

Mocht u na het lezen van dit bericht aan de mogelijkheid denken om ons bestuur te versterken, dan horen wij dat graag. Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter c.q. bestuurslid.

U kunt mailen naar info@dehofsteden.nl   Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Het bestuur van wbv. de Hofsteden:

Bert Akker (tot de zomer 2018)

Bert Neven

Ad Bruin

Henriëtte Johannes