Het bestuur van de wijkvereniging ontving de volgende brief betreffende Eindhalte Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) te Roden

Geacht bestuur,

Op 14 april 2015 heeft het college besloten te kiezen voor de Kastelenlaan als eindhalte voor het project HOV. De keuze voor de eindhalte aan de Kastelenlaan is in samenspraak met u als (direct) aanwonenden en (wijk)belangenverenigingen tot stand gekomen.

Planuitwerking

Het is een hele poos stil geweest van onze kant, maar achter de schermen hebben we niet stil gezeten. Het gehele project bestaat uit acht projectonderdelen. Uiteraard kunnen we niet alles in één keer aanpakken. We kiezen er voor om te beginnen met de eindhalte. Hieronder ziet u het ontwerp van de eindhalte. Om uiteindelijk te komen tot een definitief ontwerp en tot uitvoering over te kunnen gaan, willen we u graag informeren over dit ontwerp. Hierbij willen we u dan ook graag uitnodigen voor een inloopbijeenkomst.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 7 april 2016 bent u van harte welkom tussen 17:00 en 20:00 uur in 't Dörpshuus Nijroon, Roderweg 86 in Nieuw-Roden. Aan de hand van het ontwerp kunt u hier al uw vragen en opmerkingen kwijt bij leden van de projectgroep.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project HOV verwijs ik u naar onze website: https://www.gemeentenoordenveld.nl/wonenen leven/verkeer en vervoer/ openbaar vervoer/dossierstudie hoogwaardig openbaar vervoer hov/

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met middelen uit het RegioSpecifiekPakket Zuidrzeelijn (RSP-ZZL).

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Groningen-Assen.

Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio.
Ga Regio Groningen-Assen ontdekken!    www.regiogroningenassen.nl 

 

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de heer R.Sj. van der Werff, intern projectleider, via telefoonnummer 14 050.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

Mevrouw M.W.A. Jager-Schoemaker
teamleider Ontwikkeling
vakgroep Gebiedsontwikkeling.