Algemene ledenvergadering 2016

Op dinsdag 15 maart a.s. vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. De vergadering begint om 20:00 uur en wordt gehouden in dorpshuis Nijroon in Nieuw-Roden, ingang  Burgemeester Bloemersstraat.

Wij vertellen u wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en wat we dit jaar van plan zijn. Daarnaast zal onze wijkagent de heer Robert Bouma een presentatie geven over zijn werk als wijkagent en iets vertellen over Burgernet en de mogelijkheden van het gebruik van WhatsApp.

Onder het menu Wijkbelangenvereniging --> Jaarvergaderingen vindt u de agenda, het jaarverslag over 2015 en meer.

Zowel leden als niet leden zijn van harte welkom om onze vergadering bij te wonen.

Gemeentelijke schoonmaakdag

Op 19 maart doen wij mee aan de gemeentelijke schoonmaakdag. Van 10:00 tot 12:00 uur gaan we onze wijk schoonmaken.  We verzamelen om 09:30 uur in de CBS de Hoeksteen (Slangenborg) om met een kop koffie/thee te beginnen en de hulpmiddelen in ontvangst te nemen. We willen in diverse groepjes de wijk in om rommel op te ruimen. Om 12:00 uur verzamelen we het afval bij CBS de Hoeksteen en ter afsluiting gaan we naar sportcentrum De Hullen waar we een lunch van de gemeente aangeboden krijgen.

Vindt u het leuk om mee te doen dan kunt u zich opgeven via de mail (info@dehofsteden.nl). Wilt u een cake of iets dergelijks maken voor bij de koffie dan kunt u dat ook via de mail aan ons doorgeven. Voorgaande jaren was het schoonmaken van de wijk een succes! We hopen dat het ook dit jaar weer gezellig is en een succes wordt!

Tijden veranderen………….

De laatste jaren wordt steeds meer een beroep gedaan op “zorg voor elkaar”! Maar hoe kunnen we die zorg voor elkaar delen? Je moet elkaar kennen om een beroep te doen op je buurvrouw, buurman of op iemand anders uit de straat.

Daarom leeft in ons bestuur de wens om voor onze bewoners ‘iets’ te doen om elkaar te ontmoeten.  Vindt u het leuk of kent u iemand die het leuk vindt om gezamenlijk ‘iets’ te doen in de wijk? Bestaat er behoefte aan bijvoorbeeld een spelletjesmiddag, koffiemorgen, of een bingo in de wijk?

Tijdens de algemene ledenvergadering willen wij hierover graag met u van gedachten wisselen. Wellicht leven er bij u leuke ideeën of heeft u tips!

Het kan ook zijn dat u wel tips of ideeën heeft maar niet naar onze algemene ledenvergadering kunt of wilt komen. U kunt uw ideeën mailen naar ons bestuur (info@dehofsteden.nl) of in de brievenbus doen bij onze secretaris (Weldam 16).

Het kan ook zijn dat u geen ideeën of tips heeft maar wel een activiteit zou willen bezoeken. Ook dat kunt u ons laten weten via bovengenoemd e-mailadres of door een briefje in de bus aan de Weldam 16. 

Op onze website vindt u de agenda van de algemene ledenvergadering alsmede het financieel en jaarverslag 2015. 

Voor onze leden: Vergeet u niet uw jaarlijkse bijdrage van € 5,00 aan ons over te maken? Ons bankrekeningnummer is NL41 RABO 0138 2192 73. Als u een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven schrijven wij het bedrag van uw rekening af. Nog geen lid? Op www.dehofsteden.nl treft u een aanmeldingsformulier aan. 

U bent van harte welkom!

Het bestuur