NL Doet actie “Verbeter je leefomgeving” een groot succes! 

Zaterdag 16 maart j.l. is in het kader van NL Doet de grote schoonmaakactie in onze wijk gehouden. Ruim 15 vrijwilligers kwamen bijeen in CBS De Hoeksteen om onder het genot van een kop koffie met cake af te spreken wie waar ging schoonmaken. Een merendeel van de vrijwilligers koos voor het prikken van afval vanwege het koude weer. Twee (en later drie) vrijwilligers hebben alle speeltoestellen in de wijk schoongemaakt. 

Het bestuur van de WBV bedankt iedereen die meegeholpen heeft aan het slagen van deze dag. Te weten:

  • CBS de Hoeksteen voor het beschikbaar stellen van de aula in de school en koffie en thee
  • De gemeente voor het beschikbaar stellen van prikkers, hesjes, handschoenen, afvalzakken en containers
  • De vrijwilligers die de catering verzorgd hebben (o.a. het bakken van een cake) en zo druk aan het prikken en schoonmaken geweest zijn.

 Onderstaand vindt u enkele foto’s van de vrijwilligers: